Clone of Välkommen

The Independent Living Institute has many more documents in English
Independent Living Institute (ILI) vill vara den svenska och europeiska Independent Living-rörelsens tankesmedja. Vi utvecklar lösningar för självbestämmande, självrespekt och värdighet och försöker påverka socialpolitiken i den riktningen.

Vi är en privat stiftelse utan vinstintresse som drivs och kontrolleras av personer med funktionshinder. Senaste årsberättelsen >>

Vi driver ett virtuellt bibliotek, interaktiva webbtjänster, förstudier och projekt. Vi är experter på att ta fram och driva pilotprojekt för kontantstöd som främjar brukarnas valmöjlighet och livskvalitet när det gäller personlig assistans, anpassade taxibilar i reguljärtrafik och hjälpmedel.

Vår tjänst Assistanskoll hjälper assistansberättigade, anhöriga och personliga assistenter att jämföra anordnare av personlig assistans med varandra. Här hittar du information om tjänsternas innehåll, villkor, kostnader,  lönenivåer och kollektivavtal.

TA Plats loggaIndependent Living Institute deltar med stöd av STIL i TA PLATS! på Kulturhuset i Stockholm - ett projekt om tillgänglighet.  ILI ordnar under 29 maj – 2 juni en serie evenemang:
• konsert  med Johnny Crescendo, ADAPT,
• konferens om tillgänglighet som förutsättning för demokrati,
• seminarium om Stockholm – världens tillgängligaste huvudstad 2010?
• workshop för tillgänglighetsaktivister.

Fri entré men utrymmet är begränsat.  Läs programmet och anmäl dig!

 

Assistanskoll nytt

De här nyheterna och artiklarna finns nu på Assistanskoll

2010-04-26

P1-morgon "Personlig assistans dras in" Reportage i P1-morgon 2010-04-26 med intervjuer av personer som förlorat sin assistansersättning. Sedan Försäkringskassan skärpte sina bedömningar 2007 har 250 personer förlorat sin assistansersättning. Debatt mellan Kenneth Johansson, Centerpartistisk ordförande i socialutskottet och Mathias Blomberg, advokat som hjälper personer som har blivit av med den personliga assistansen.

2010-04-22

Tomas SundbergTomas Sundberg, Försäkringskassan - "Vi tolkar regeringens proposition som att de tycker vi är på rätt väg" Antalet personer som förlorar sin assistansersättning på grund av den nya bedömningen av grundläggande behov beräknas öka under 2010. Därför låter Försäkringskassan alla som förlorar sin assistansersättning få upp till två månader på sig innan beslutet verkställs, säger Tomas Sundberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan. Han säger även att regeringens önskan att utreda enhetligheten av "andra personliga behov" kan leda till att aktivitetstid blir grund för assistanstiden även för dessa behov.

Anne Marie BrodénAnne Marie Brodén, M-ledamot i LSS-kommittén samt kultur och finansutskottet - "tid där assistenten är till förfogande är en viktig del av personlig assistans" Försäkringskassan har inget riksdagsbeslut som grund för sin förändrade tolkning av vad som är ett grundläggande behov. Hela assistansen bör finansieras av staten och i samband med detta bör eventuellt Försäkringskassans 20-timmarsgräns för grundläggande behov ses över. Detta anser Anne Marie Brodén, riksdagsledamot och moderaternas representant i LSS kommittén, som även säger att tid där assistenten är till förfogande är en viktig del av personlig assistans.

2010-04-20

Zeinab DaugaardZeinab Daugaard, PARO - "Vid tillsyn av assistans bör fokus ligga på kundens upplevelse av kvalitet" Det är positivt med tillståndsplikt för assistansanordnare, men det finns en risk att små anordnare saknar resurser för att klara kraven enligt Zeinab Daugaard, vice Ordförande i PARO, privata assistansanordnares riksorganisation. Hon anser också att det vore olyckligt om akademisk utbildning skulle bli ett krav för den som driver en assistansanordnare, erfarenhet bör också räknas som kunskapsgrund.

2010-04-13

Veronica HedenmarkVeronica Hedenmark - "Assistansuppropet visar att oerhört många berörs" Assistansuppropet har blivit den största svenska gruppen på Facebook när det gäller frågor som rör funktionshinder. Uppropet vänder sig dels mot behovsbedömningsinstrumentet för personlig assistans, dels mot Försäkringskassans och kommunernas behovsbedömning. Initiativtagaren till Assistansuppropet, Veronica Hedenmark, ser det som ett upprop mot försämringarna av assistansen.

2010-04-01

Hans Andersson, assistansanvändare - "Enligt kommunen ska min hustru sköta hela hushållet" Hans Andersson har beviljats 15,2 timmar personlig assistans per vecka av sin kommun, av dessa avser 11,2 timmar grundläggande behov. Hans hustru förutsätts dock sköta hela hushållet och han beviljas inga timmar för att laga mat och diska eftersom han kan äta själv. Emil Ekström som är juridiskt ombud för Hans Andersson anser att många kommuner blandar ihop sina regler med Försäkringskassans bedömning huruvida en person har mer än 20-timmar grundläggande behov.

2010-03-29

Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB svarar på frågor om upphandlingen av assistans i Södermalms stadsdelsförvaltning Frösunda LSS blir från 1 maj 2010 och fyra år framåt kommunal utförare av Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad. Göran Fredriksson svarar på frågor om hur han ser på uppdraget och vad det innebär för assistansberättigade och assistenter.

Vad är Independent Living

Bamboo står för styrka och spänst.Independent Living är en filosofi och en internationell rörelse av människor med funktionshinder som arbetar för självbestämmande, lika villkor och självrespekt.

Independent Living betyder inte att vi vill göra allt själv, att vi inte behöver andra människor eller att vi vill leva isolerat.

Independent Living betyder att vi kräver samma valmöjligheter och grad av kontroll över vardagen som våra icke-funktionshindrade syskon, grannar och vänner tar för givna. Vi vill växa upp med våra familjer, vi vill kunna gå till närmaste skola, åka med samma buss som våra grannar, ha arbeten som passar vår utbildning och våra intressen och vi vill kunna bilda familj.

Eftersom vi själva är de främsta experterna på våra behov, måste vi visa på de lösningar vi vill ha, föra vår egen talan och ta ansvar för våra egna liv- precis som alla andra.

För att uppnå detta behöver vi stödja varandra, lära av varandra, organisera oss och arbeta för politiska förändringar som leder till lagstadgade skydd av våra mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Så länge vi ser våra funktionshinder som tragedier kommer vi att bli ömkade.
Så länge vi skäms för vilka vi är kommer våra liv att anses som värdelösa.
Så länge vi tiger kommer andra att tala om för oss hur vi ska leva.

Adolf Ratzka, 2003

Sponsorer:
STIL logo
We are grateful for the cooperation with ReadSpeaker
Allmänna arvsfonden
© Independent Living Institute.
Independent Living Institute, Arenavägen 63, 7 tr, 121 77 Johanneshov Tel. 08-506 22 179.
E-mail: admin@independentliving.org. Website: www.independentliving.org
Anmälningstjänsten - Telefon: 08-559 220 20 (telefonsvarare)
E-post: anmalningstjansten@independentliving.org
Innan du kontaktar oss ber vi dig att läsa vår information för verksamheter som blivit anmälda.