TA PLATS 2010

  2010 är året!    

Independent Living Institute på plats i Kulturhuset för att   
TA PLATS.
 
 
Riksdag och Regering säger att i år ska Sverige bli Ett Samhälle för Alla - också för personer med funktionsnedsättningar.  I år rinner tiden ut för Stockholmspolitikernas löfte om att skapa världens tillgängligaste huvudstad. Och i september blir det val!
 
Independent Living Institute tar plats i Kulturhuset för att undersöka hur det gick med de storstilade politiska löftena.  Hur långt kom vi? Hur mycket återstår? Och vad är bästa sättet att gå framåt? Vi kommer att diskutera tillgänglighet, demokrati och lagstiftning. Stockholms Stads Funktionshinderombudsman presenterar sin årliga rapport och en politikerpanel ges tillfälle att svara, förklara och debattera.
 
I anslutning till Marschen för tillgänglighet bjuder Independent Living Institute på evenemang som ingår i projektet  TA PLATS!
 
 
Lördag 29 maj                        Musik efter Marschen för tillgänglighet
                                                   Kulturhuset Stockholm Sergels Torg 3  kl.18.00-21.00
 
Marschen för tillgänglighet är den årliga manifestationen för funktionshinderaktivism och mot diskriminering. I direkt anslutning till marschens avslutning bjuder Independent Living in till mingel och musik.
 
Programpunkter
  • Blues 4u – bandet som underhåller oss på plattan följer med in i Kulturhuset och inleder kvällen.
  • Utdelning av Utrota Apartheid priset – vi hedrar en aktivist som genom idogt arbete i Marschens anmälningsaktioner har visat varför Sverige behöver lagstiftning mot diskriminering på grund av otillgänglighet. Priset är ett diplom och en resa till Barcelona för att uppleva en stad som lägger kraft på tillgänglighet.
  • Johnny Crescendo – grundare av DAN i England och numera aktiv inom ADAPT i USA agiterar och underhåller med musik och tal. DAN och ADAPT är aktivistsnätverk som kämpar med såväl konventionella metoder som direktaktioner för funkisrättigheter
 Prisutdelning sker på svenska. Johnny Crescendo’s framträdande sker på engelska med tolkning av snack och frågor till svenska. Teckentolkning finns.
 
Fri entré men utrymmet är begränsat. Först till kvarn.                    
 
 
Måndag 31 maj konferens                 En demokrati tillgänglig för alla
                                                                  Kulturhuset  Sergels Torg 3  kl 09.30-17.00
 
En heldagskonferens om tillgänglighet, demokrati och lagstiftning. Ett medborgarskap med samma skyldigheter och rättigheter för alla förutsätter samma möjligheter till full delaktighet - ett grundläggande kriterium för demokratin. Full delaktighet för personer med funktionsned-sättningar kräver full tillgänglighet och tillgänglighet kan inte åstadkommas utan lagstiftning.
 
Programpunkter
  • Emma Johansson, språkrör Marschen för tillgänglighet           Därför marscherar vi!
  • Vinnaren av Utrota Apartheid priset presenteras
  • Franscec Aragall     Vad det krävs ur lagstiftnings-, organisatoriskt och professionellt perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet; illustrerat med erfarenheter från Barcelonas arbete med frågan. Han är president, Design for All Foundation, generaldirektör ProAsolutions – rådgivare i tillgänglighets- och design för alla, föreläsare vid universiteten i Barcelona och Lissabon för Master och Doktorandstudenter, med mera.
  • Marilyn Golden      Hur anti-diskrimineringslagstiftning, bygglagstiftning och standarder kan samverka för att skapa tillgänglighet; vilka definitioner och sanktioner de behöver innehålla och hur de måste utformas för att fungera. Marilyn är policy analytiker vid Disability Rights, Education and Defense Fund, Berkeley ledande i arbetet med att få till stånd American with Disabilites Act.
  • Katri Linna        Vilka erfarenheter har Diskrimineringsombudsmannen, DO från de anmälningar myndigheten mottar angående diskriminering på grund av tillgänglighet; och hur ställer sig DO till den nyss avslutade utredningen/eventuellt kommande förslaget att förbjuda sådan diskriminering i lag. Katri Linna är Diskrimineringsombudsman, f.d. ombudsman mot etnisk diskriminering, ingår i nätverk och samarbete om mänskliga rättighet inom FN, EU och Europarådet.
  • Shuaib Chalklen      Hur tillgänglighetskravet i artikel 9, FN’s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är en förutsättning för ett fullvärdigt medborgarskap, demokrati och självbestämmande; och konventionens verktyg för att åstadkomma detta. Shuaib är FN’s speciella rapportör i funktionshinderfrågor till Kommittén för sociala, ekonomiska och kulturella frågor, f.d. verksamhetsledare Office on the Status of Disabled Persons i presidentkansliet Sydafrika.
  • Maria Johansson          Avslutningsanförande med kommentarer om dagen. Maria är ordförande i DHR – förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, vice ordförande European Institute for Design and Disability, EIDD Sweden.
Simultantolkning svenska-engelska-svenska samt teckentolkning finns under hela dagen.
 
Fri entré men utrymmet är begränsat. Först till kvarn.                 
 
 
Tisdag 1 juni   Seminar    Stockholm - världens tillgängligaste huvudstad 2010?                                                  Kulturhuset  Sergels Torg 3 kl 14.00 -17.00
 
I slutet av 1990-talet beslutade politikerna i Stockholms Stads kommunfullmäktige att staden skulle bli världens tillgängligaste huvudstad till 2010. Hur gick det sedan? 
 
Riita-Leena Karlsson, Stockholms Funktionshinderombudsman presenterar sin årsrapport.
 
Utifrån denna och andra utvärderingar diskuterar vi sedan med en politikerpanel.
Vad är möjligheterna och problemen för att genomföra tillgänglighet via kommunala beslut? Behövs det annan eller ändrad lagstiftning för att snabba på utvecklingen?
 
Politikerpanel med
M  -  Marie Ljungberg Schött, ledamot i Kommunstyrelsen
FP-  Ann-Katrin Åslund, ledamot i Komunstyrelsens handikappråd
S -  Abdo Goriya, gruppledare i socialtjänst- o arbetsmarknadsnämnden
V  -  Ann-Margarethe Livh, ledamot i Kommunstyrelsen
 
Seminariet sker på svenska och teckentolkas.
 
Fri entré men utrymmet är begränsat. Först till kvarn.                       
 
 
Tisdag 1 juni + onsdag 2 juni         Workshop för tillgänglighetsaktivister
Föreningen JAG:s konferensanläggning 
Klara Södra Kyrkogata 1 (entré från gatuplanet i husets hörn) kl 10:00 - 12:30 samt        

onsdag 2 juni på STIL Arenavägen 63 7tr (Aftonbladets hus vid Globen) kl 10 - 16 
 
Vi börjar på tisdag förmiddag och fortsätter hela dagen på onsdag. Aktivistworkshopen för tillgänglighet leds av två erfarna organisatörer
 
Johnny Crescendo, grundaren till Disabled Action Network i Storbritannien och nu verksam för ADAPT i USA.  ADAPT inspirerade Marschen för tillgänglighet med sina framgångsrika arbetsmetoder. 
 
Marilyn Golden från Disability Rights Education and Defense Fund, Berkeley, USA –  en av organisationerna bakom Americans with Disabilities Act, ADA. Marilyn har en gedigen bakgrund som ADAPT organisatör och som nationell erkänd tillgänglighetsexpert.
 
På workshopen lär vi oss hur man med framgång driver tillgänglighetsfrågor i Storbritannien och USA,  vilka argument man använder, hur man får ut dem och hur man påverkar beslutsfattare och allmänheten.  Under workshopen planerar vi ett konkret projekt som vi formulerar gemensamt.
 
Fri entré men utrymmet är begränsat. Först till kvarn.                   
 
Independent Living Institute är en tankesmedja och projektplattform som arbetar för att förändra samhället utifrån Independent Living- perspektiv. Kärnan i detta är att vi tror att alla personer med funktionsnedsättning har rätt till, möjlighet och kapacitet till självbestämmande. Vår verksamhet är projektbaserad och inriktad på att förmedla information och skapa kontaktnät. Syftet är att ge personer med funktionsned-sättningar nödvändig kunskap för att ta kontroll över sina liv; förmedla insikt och kunskap till företag, politiker och administratörer om funktionshinderrättigheter och vilka lösningar och möjligheter som finns för att skapa ett demokratiskt och öppet samhälle. Vi driver också pilotprojekt för att pröva och visa på nya och bättre lösningar till hur delaktighet och självbestämmande kan åstadkommas. Du kan läsa om Independent Living Institute’s verksamhet på www.independentliving.org
 
STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige är Sveriges första anordnare av personlig assistans efter independent living modell. Assistansen är en del av den ursprungliga filosofin där självbestämmande handlar om att växa som individ och ta ansvar för det egna livet och de lösningar som behövs för att bli självbestämmande. STIL bedriver också politisk påverkan utifrån independent living perspektiv genom att agera och reagera på dagsaktuella funktionshinderfrågor. Du kan läsa om STIL’s verksamhet på www.stil.se
 
STIL finansierar Independent Living Institutes verksamhet i projektet TA PLATS
 
Marschen för Tillgänglighet är en oberoende organisation med målsättningen att få otillgänglighet klassat som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Sedan 2003 har man genomfört en årlig Marsch för tillgänglighet och mot diskriminering. I år har redan 28 orter anmält att de kommer att arrangera marscher den 29 maj. Förutom den årliga Marschen, debattartiklar och –inlägg, arrangerar organisationen anmälningsaktioner för att påvisa hur otillgängligheten och dess effekter. Anmälningarna samlas och skickas till Diskrimineringsombudsmannen genom en anmälningstjänst som drivs av Independent Living Institute. Du kan läsa om Marschen för Tillgänglighet’s verksamhet på www.marschen.se
 
Independent Living Institute’s verksamhet i TA PLATS sker i samverkan med Konstfrämjandet, Kulturhuset och Funktionshinderombudsmannen.