Peer Support

Peer support and independent living

Grotta, Alessandra, Goungor Kamil.  2023.  Peer support and independent living.
English

What is Peer Support and why is it important in the context of Independent Living

Peer support is one of the pillars of Independent Living and an essential element for the self-determination of disabled people.

Peer support can be described as the help and support that people with lived experience can give to other individuals in a similar situation. For example, it can refer to support provided by someone using personal assistance (PA) to another person using a PA. Or, to somebody who has lived in an institution in the past to other people still living in institutions. This support may be social, emotional or practical (or all of these), and can be life changing.

Stiletten Samlingen 1986 – 2010

Dr. Adolf Ratzka.  2021.  Stiletten Samlingen 1986 – 2010.
Swedish

Stiletten 3 1986Stiletten var STIL-kooperativets organ som gavs ut i pappersform fram till 2011. 1986 kom dåvarande verksamhetsledaren Bengt Elmén på idéen att samla våra frekventa utskick till medkämparna och medlemmarna och allmänheten i ett nyhetsbrev med detta vassa namn. Stilettens uppgift var att hålla dem informerade om

Projektansökan Assistanstips

Dr. Adolf Ratzka.  2012.  Projektansökan Assistanstips.
Swedish

Den 24 oktober 2012 beviljades det treåriga projektet Assistanstips. Projektet ska drivas av Independent Living Institute och går ut på att samla in, dokumentera (med text, bild, video eller ritningar) och sprida tips, knep och exempel på hur assistansberättigade och assistenter löser assistanssituationer.

Peer counseling: an overview

Sisco, Patricia.  1992.  Peer counseling: an overview.
English

Introduction

The counseling room is crowded. It is obviously not designed for two people in wheelchairs. One of the individuals in the wheelchair is a counselor, the other individual is the client. The client is in the process of telling how embarrassed he was the first time he went to the beach. The conversation went something like this:

Tools for Power: A Resource Kit for Independent Living

Dr. Adolf Ratzka.  1992.  Tools for Power: A Resource Kit for Independent Living.
English

Disabled Peoples' International Independent Living Committee
April 1992

PDF 278 KB


Table of Contents

History of the Independent Living Movement

Peer Support - En sjöman ber inte om medvind - han lär sig segla

Dr. Adolf Ratzka, Larsson Anna.  1993.  Peer Support - En sjöman ber inte om medvind - han lär sig segla.
Swedish

En av de allra viktigaste och mest centrala delarna i Independent Living-rörelsen är Peer Support. Begreppet har vi importerat från våra vänner i den amerikanska Independent Living-rörelsen och är svårt att översätta direkt till svenska, men det handlar om att personer i samma situation hjälper varandra genom information, råd och stöd på lika villkor. Det rör sig många gånger om ett utbyte av praktisk information och tips men även mera personliga erfarenheter och insikter. Peer Support är dock ingen terapiform.

På följande sidor kan du läsa om varför Peer Support behövs och på vilket sätt det kan användas för att förbättra din situation.

Disability issues: organizing community support - Tools for Power

ILRU.  1992.  Disability issues: organizing community support - Tools for Power.
English

Advocacy
Disability issues: organizing community support

Subscribe to RSS - Peer Support