Projektansökan Assistanstips

Den 24 oktober 2012 beviljades det treåriga projektet Assistanstips. Projektet ska drivas av Independent Living Institute och går ut på att samla in, dokumentera (med text, bild, video eller ritningar) och sprida tips, knep och exempel på hur assistansberättigade och assistenter löser assistanssituationer.

Enligt Independent Living-rörelsen är personer med funktionsnedsättningar de bästa experterna på sina behov och bör därför lära av och hjälpa varandra för att förbättra sin situation. Independent Living-rörelsen tog fram konceptet och tillämpningen av personlig assistans som blev en socialförsäkringsförmån och en förutsättning till egenmakt för personer med omfattande funktionsnedsättningar året 1994.

Genom att bli en bättre arbetsledare för sina assistenter kan man förbättra sin personliga assistans och öka sitt självbestämmande i vardagen. För detta behövs bland annat erfarenhet och praktiska kunskaper om praktiska och organisatoriska lösningar, exempelvis på vilka olika sätt assistenten kan assistera i en viss assistanssituation. Det är här projektet Assistanstips, som fått pengar från Arvsfonden, kommer in i bilden. Assistanstips tar tillvara på den samlade erfarenheten hos assistansanvändare genom att inhämta, dokumentera och sprida metoder, tips och knep som assistansanvändare och deras assistenter har utvecklat. Praktiska lösningar för många assistanssituationer beskrivs och förklaras med text, bild, ritningar och ibland video.

Meningen är inte att visa upp "den bästa" lösningen för alla personer med behov av personlig assistans - vi är ingen homogen grupp utan individer med sina unika individuella förutsättningar, behov och preferenser - utan att föreslå många olika lösningar som assistansanvändare kan testa och låta sig inspireras av för att utveckla egna metoder. Genom Assistanstips kan assistansanvändare, deras anhöriga och assistenter samt yrkesgrupper som arbetar med assistans få inspiration för bättre praktiska och organisatoriska assistanslösningar och bättre arbetsmiljö för assistenter. Tipssamlingen stödjer en aktiv arbetsledarroll.

Projektansökan är bifogat som PDF

File attachments: 

ili Project: