History

"Personligt om assistans" intervju med Adolf Ratzka av Peter Anderson-Pope för Rekryteringsgruppens tidskrift Kick höst 2013

Anderson-Pope, Peter.  2013.  "Personligt om assistans" intervju med Adolf Ratzka av Peter Anderson-Pope för Rekryteringsgruppens tidskrift Kick höst 2013.
Swedish
Under sin snart tjugoåriga historia har assistansreformen lyckats bli såväl älskad som verktyg för befrielse och avskydd som ett verktyg för brottslig verksamhet. -Men i sin helhet är assistansreformen en succé, säger Adolf Ratzka som visade vägen med ett pilotprojekt på nittonhundraåttiotalet som så småningom ledde fram till reformen. -Det som inte är bra med den är småsaker i sammanhanget.

Independent Living-rörelsen banade vägen

Dr. Adolf Ratzka.  2012.  Independent Living-rörelsen banade vägen.
Swedish
Kapitel 2 ur boken: Perspektiv på personlig assistans, Brusén Peter, Flyckt Karin (red.), Gothia Förlag 2012 Adolf Ratzka Välviljans förtryck Socialpolitiken styrs vanligtvis inte av dem vars liv den påverkar, utan av politiker och tjänstemän utifrån politiska hänsynstaganden och en nödvändigtvis begränsad kännedom om andra människors livsvillkor. Det gäller framför allt oss personer med omfattande funktionsnedsättningar som för vår överlevnad är beroende av andra människors praktiska insatser i det dagliga livet, exempelvis med uppstigning, påklädning, toalettbesök, duschning. Ju större vårt beroende är, desto självklarare tar sig omgivningen rätten att ha åsikter om vad vi behöver och desto mindre har vi som berörs att säga till om när det gäller hur vi vill leva våra liv och vilka samhällsinsatser vi behöver. Som resultat ser vi ofta lösningar och tjänster som Resultaten av lösningarna gör oss mer beroende av andra istället för oberoende.

The Independent Living movement paved the way: Origins of personal assistance in Sweden

Dr. Adolf Ratzka.  2012.  The Independent Living movement paved the way: Origins of personal assistance in Sweden. Perspectives on personal assistance.
English
Chapter 2 Perspectives on personal assistance, Brusén Peter, Flyckt Karin (ed.), Gothia Förlag 2012 Adolf Ratzka Benign oppression Social policy is rarely made by the people whose lives it affects. Rather, it is formulated based on political considerations by politicians and bureaucrats who, by necessity, have limited knowledge of the conditions of other people’s lives – especially regarding those of us with extensive disabilities who depend on other people to survive and require practical assistance with activities of daily living such as getting out of bed, dressing, personal hygiene and bathing. The greater our dependence, the more others assume they are entitled to have opinions about our needs and the less those of us affected have a say in how we want to live our lives and what social resources we need. As a result, solutions and services often make us more dependent on others rather than independent.

DEAF PEOPLE, SIGN LANGUAGE & COMMUNICATION, IN OTTOMAN & MODERN TURKEY: Observations and Excerpts from 1300 to 2009. From sources in English, French, German, Greek, Italian, Latin and Turkish, with introduction and some annotation

Miles, M.  2009.  DEAF PEOPLE, SIGN LANGUAGE & COMMUNICATION, IN OTTOMAN & MODERN TURKEY: Observations and Excerpts from 1300 to 2009. From sources in English, French, German, Greek, Italian, Latin and Turkish, with introduction and some annotation.
English

 

Miles, M. 2009-06. "Deaf People, Sign Language and Communication, in Ottoman and Modern Turkey: Observations and Excerpts from 1300 to 2009. From sources in English, French, German, Greek, Italian, Latin and Turkish, with introduction and some annotation." Internet publication URL: www.independentliving.org/miles200907.html

Sources and texts are introduced and quoted, identifying deaf men and women through more than 700 years of Turkish history, and sign language through 500 years, continuing to the present.

File attachments: 

Foreword to The Independent Living Movement: International Experiences

Heumann, Judith E.  2003.  Foreword to The Independent Living Movement: International Experiences.
English
In 1949 when I had polio there was nothing resembling the Independent Living Movement. As was the case for disabled people across the US and throughout the world we were not seen as a individuals who could make contributions to our society. We were out of sight and out of mind. Few laws existed which made it illegal to discriminate against disabled people.

Back To Basics - Hampshire Center for Independent Living's Expert Seminar on Independent Living

Mason, Philip.  1998.  Back To Basics - Hampshire Center for Independent Living's Expert Seminar on Independent Living.
English

Keynote at the Expert Seminar
organized by the Hampshire Center for Independent Living
in Southampton, May 30 -31 1998

by Philip Mason

 


I am privileged and overawed to be the first speaker in this conference. A conference which is looking at the future in respect of those well known phrases 'Independent Living' and 'Direct Payments'. It is a privilege and also a responsibility because I need to strike the right note. I need to encourage but also to challenge.

So where do we start? Do we talk about the past; look at the present, and then think about the future?

We ought to do a little bit of all three and it is my job to start the ball rolling.

Pages

Subscribe to RSS - History