Aging and Disability

Past the age of 65 one out three people have a disability and that number increases with age. It may seem only natural that age should limit your possibillities but in a society that does not discriminate on the basis of age older people should get the same assistance as younger people.

Ayuda para vivir antes que para morir

Dr., Ratzka Adolf;.  2022.  Ayuda para vivir antes que para morir.
Spanish

 

Sólo en Suecia, más de 16.000 personas perdieron la vida en la pandemia. Sin embargo, el suicidio asistido para personas con extensas discapacidades y enfermedades terminales es el debate actual. Llevo más de 60 años viviendo con un respirador. Amo mi vida. ¡No dejes que otras personas determinen si tu vida merece la pena ser vivida!

Lasst nicht andere darüber entscheiden, ob euer Leben lebenswert ist!

Dr., Ratzka Adolf;.  2022.  Lasst nicht andere darüber entscheiden, ob euer Leben lebenswert ist!.
German

 

In Schweden haben bisher über 16000 Menschen ihr Leben durch die Pandemie verloren. Dennoch wird hier zur Zeit die Beihilfe zum Suizid für Menschen mit umfassenden Behinderungen und unheilbaren Krankheiten debattiert.
Ich lebe seit über 60 Jahren mit einem Beatmungsgerät. Ich liebe mein Leben.
Lasst nicht andere darüber entscheiden, ob euer Leben lebenswert ist!

Help to live before help to die!

Dr., Ratzka Adolf;.  2022.  Help to live before help to die!.
English

 

In Sweden alone, over 16,000 people lost their lives in the pandemic. Yet assisted suicide for people with extensive disabilities and terminal diseases is the current debate. I've been living with a respirator for over 60 years. I love my life. Let not other people determine whether your life is worth living!

Help to live before help to die!

Björn Natthiko Lindeblad, the former business leader, Buddhist monk, author and lecturer who was diagnosed with ALS, was in the media spotlight when he chose to end his life on January 17. The debate has been about the right of persons with terminal illnesses and severe limitations to end their lives. But what right do we have to help and life-sustaining treatment to live with terminal illnesses and severe limitations?

Låt livshjälp gå före dödshjälp

Dr., Ratzka Adolf;.  2022.  Låt livshjälp gå före dödshjälp.
Swedish

 

Denna skrivelse publicerades först i  en debattartikel i Sydsvenskan.

Björn Natthiko Lindeblad, den tidigare företagsledaren, buddistmunken och föreläsaren som diagnostiserades med ALS, har fått stor uppmärksamhet efter att han valde att avsluta sitt liv.

Debatten handlar om att människor med obotliga sjukdomar och stora begränsningar ska ha rätten till att avsluta sina liv. Men en annan viktig fråga är vilken rätt man har till hjälp och livsuppehållande behandling för att kunna leva med obotliga sjukdomar och stora begränsningar.

Webinar 'Aging with Disabilities in the Community' Febraury 2020

Independent Living Institute.  2020.  Webinar 'Aging with Disabilities in the Community' Febraury 2020.
English

In cooperation with the European Network on Independent Living (ENIL), DRD held a webinar on ‘Aging with Disabilities in the Community’ on the 6th of February 2020. This report summarizes the webinar. A recording of the webinar can be watched on youtube.

Nej till åldersbegränsningen av mänskliga rättigheter! Ja till personlig assistans efter behov inte ålder!

Dr. Adolf Ratzka.  2014.  Nej till åldersbegränsningen av mänskliga rättigheter! Ja till personlig assistans efter behov inte ålder!. Socialvetenskaplig tidskrift. 21(3-4):7.
Swedish
Dagens åldersdiskriminering i personlig assistans är ohållbar i längden. Det är bara en tidsfråga tills Sverige dras inför Europadomstolen för detta. Är det inte hög tid för regeringen att tillsätta en utredning som räknar fram assistansersättningens verkliga nettokostnader för samhället med hänsyn till samtliga omfördelningseffekter? Med resultatet som underlag, kan man sedan föreslå ett regelverk för samfinansiering mellan stat, landsting, kommun och hushåll som möjliggör en assistansersättning efter behov, oavsett ålder, diagnos och minimibehov som hjälper oss att leva och åldras med självbestämmande och värdighet.
Subscribe to RSS - Aging and Disability