Aging and Disability

Past the age of 65 one out three people have a disability and that number increases with age. It may seem only natural that age should limit your possibillities but in a society that does not discriminate on the basis of age older people should get the same assistance as younger people.

Webinar 'Aging with Disabilities in the Community' Febraury 2020

Independent Living Institute.  2020.  Webinar 'Aging with Disabilities in the Community' Febraury 2020.
English

In cooperation with the European Network on Independent Living (ENIL), DRD held a webinar on ‘Aging with Disabilities in the Community’ on the 6th of February 2020. This report summarizes the webinar. A recording of the webinar can be watched on youtube.

Nej till åldersbegränsningen av mänskliga rättigheter! Ja till personlig assistans efter behov inte ålder!

Dr. Adolf Ratzka.  2014.  Nej till åldersbegränsningen av mänskliga rättigheter! Ja till personlig assistans efter behov inte ålder!. Socialvetenskaplig tidskrift. 21(3-4):7.
Swedish
Dagens åldersdiskriminering i personlig assistans är ohållbar i längden. Det är bara en tidsfråga tills Sverige dras inför Europadomstolen för detta. Är det inte hög tid för regeringen att tillsätta en utredning som räknar fram assistansersättningens verkliga nettokostnader för samhället med hänsyn till samtliga omfördelningseffekter? Med resultatet som underlag, kan man sedan föreslå ett regelverk för samfinansiering mellan stat, landsting, kommun och hushåll som möjliggör en assistansersättning efter behov, oavsett ålder, diagnos och minimibehov som hjälper oss att leva och åldras med självbestämmande och värdighet.
Subscribe to RSS - Aging and Disability