Library

Found 1 results
Filters: First Letter Of Last Name is D and Author is Doe, Tanis  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Doe, Tanis.  1998.  Definitioner av Independent Living (IL) världen över.
En av de primära grundsatserna av IL filosofin är att sociala problem inte stammar från funktionsnedsättningen hos individen utan från samhällets misslyckande i att möta samhällsmedborgarnas behov. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/doe1998.html (In Swedish.)