Library

Found 1 results
Filters: Author is Johansson, Emma  [Clear All Filters]
2010
Johansson, Emma, Dr. Adolf Ratzka, Filipsson Hans.  2010.  Yttrande över ”Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering” (Ds 2010:20). Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige, Independent Living Institute, Marschen för tillgänglighet. PDF icon 20101123STIL_ILI_Marschen_yttrande_bortom_fagert_tal.pdf (144.71 KB)