Assistanstips

Projektansökan Assistanstips

Dr. Adolf Ratzka.  2012.  Projektansökan Assistanstips.
Swedish

Den 24 oktober 2012 beviljades det treåriga projektet Assistanstips. Projektet ska drivas av Independent Living Institute och går ut på att samla in, dokumentera (med text, bild, video eller ritningar) och sprida tips, knep och exempel på hur assistansberättigade och assistenter löser assistanssituationer.

Subscribe to RSS - Assistanstips