Library

Found 1 results
Filters: First Letter Of Last Name is S and Author is Stockholms läns landstings Landstingsfullmäktige  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Stockholms läns landstings Landstingsfullmäktige.  2003.  Protokoll § 281, Handlingsplan med förslag till åtgärder för att få färdtjänstbudgeten i balans (förslag 68).
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/stklms-lan20031007.html (In Swedish.)