Library

Found 2 results
Filters: Author is Batavia, Andrew I  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Batavia, Andrew I.  1998.  Utsikter för ett Nationellt Personlig program för personlig assistans: att öka valmöjligheter för personer med funktionsnedsättning.
Andrew Batavia är Associate Professor vid School of Policy and Management, College of Urban and Public Affairs, Florida International University, North Miami, Florida. Artikeln, Prospects for a National Personal Assistance Services Program: Enhancing Choice for People with Disabilities, är tidigare publicerad i American Rehabilitation Volym 24, nummer 4 Vintern 1998 Personal Assistance Services del 2 av 2. American Rehabilitation är Rehabilitation Services Adminsitrations (RSA) officiella organ. Adress: 330 C Street S.W Washington D.C. 20202-2531. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/batavia1998sv.html.
Batavia, Andrew I.  1998.  Prospects for a National Personal Assistance Services Program: Enhancing Choice for People With Disabilities.
Mr. Batavia is Associate Professor, School of Policy and Management, College of Urban and Public Affairs, Florida International University, North Miami, Florida. The article was published in American Rehabilitation, Volume 24, Number 4, Winter 1998, Personal Assistance Services Part 2 of 2. American Rehabilitation is the official publication of the Rehabilitation Services Administration (RSA) 330 C Street S.W. Washington D.C. 20202-2531. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/batavia1998.html.