Library

Found 4 results
Filters: Year is 1982  [Clear All Filters]
1982
Miles, M.  1982.  Anledningen till varför Asien avvisar råd gällande funktionsnedsättning från väst.
Internet publication URL: www.independentliving.org/miles1982asien_avvisar
Dr. Adolf Ratzka.  1982.  Hemservice - i vems regi?
Artikeln som lanserade begreppen "personlig assistent", "personlig assistans i brukarregi" och föreslog finansiering av personlig assistans genom riksförsäkringsverket. Artikeln publicerades redan redan år 1982 i Svensk Handikapptidskrift. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar1982.html (In Swedish.)
United Nations.  1982.  United Nations Decade of Disabled Persons 1983-1992, World Programme of Action Concerning Disabled Persons.
This UN report concerns the Implementation of the World Programme of Action concerning Disabled Persons, including the implementation of the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/WPACDP.html
Miles, M.  1982.  Why Asia Rejects Western Disability Advice.
This paper reviews psycho-social and religious factors, professional motivations and political inequalities, that have prevented any widespread adoption of "community-based rehabilitation" by Asian governments. Internet publication URL: www.independentliving.org/miles_m1982why_asia_rejects_western_disability_advice