IL 25 år Dokumentation - Bente Skansgård

25 år av Independent Living i Sverige

Panel: Independent Living utomlands - nationella exempel,
anförande av Bente Skansgård, 08.11.28.

Tyvärr måste jag meddela att Independent Living-rörelsen inte är så stor i Norge och att vi också har koncentrerat oss på personlig assistans som svenskarna. Jag är ganska nöjd över det eftersom vi har lyckats att få fokus på denna fråga. Om vi hade startat med allt möjligt tror jag att rörelsen skulle ha försvunnit. Vi vill hellre försöka vidga spännvidden när vi fått fler personer politiskt engagerade, vilket inte ser så ljust ut. Det finns inte så många personer med funktionsnedsättningar som vill arbeta politiskt. Adolf påminde mig just om att det är 27 år sedan vi möttes i Göteborg under en internationell konferens om byggnadsforskning. Kanske det var då jag började fokusera på att utveckla personlig assistans I Norge med Independent Living-ideologin som grund. Jag vill visa en PowerPoint presentation för er som vi har gjort i mitt kooperativ om personlig assistans och diskriminerings historielinj

[talarröst från presentationen]
ULOBA är en produkt av Independent Living-rörelsen, en internationell frihetsrörelse med personer med såväl som utan funktionsnedsättningar. Vi ser en bild av Frihetsstatyn (Statue of Liberty) i rullstol. En stolt symbol för Independent Living-rörelsen.
 
1955. Vi ser en bild av en svart kvinna och en vit man på en buss. Som Afro-amerikan i USA 1955 behandlades Rosa Parks inte som en fullvärdig medborgare. Hon arresteras för att hon vägrar flytta sig från ett bussäte för endast vita. Hennes aktion blir startskottet på en bojkott och en serie av protester som till slut leder till att hon blir döpt till den moderna medborgarrättsrörelsens moder. En rullstolsanvändare i Norge kan 50 år senare inte ens komma på bussen.
 
1957. Vi ser en bild av en kirurg i en operationssal. 1957 utförde den norska regeringen steriliseringar på personer med funktionsnedsättningar för att hejda så kallade oönskade gener.
 
[tal av Martin Luther King]: Jag har en dröm att en dag ska mina fyra små barn leva i ett land där de inte kommer att bedömas efter färgen på sin hud utan efter halten deras karaktärer.
 
1963. Vi ser en bild av Martin Luther King Jr. Framföra talet. Detta är året för hans kända jag-har-en-dröm-tal.
 
1967. Vi ser en bild av en man i en rullstol. Bakom honom håller en man ett plakat där det står: medborgarrätt för personer med funktionsnedsättningar. Ed Roberts från Kalifornien räknas ofta som grundare av Independent Living-rörelsen. Han var först med att anställa, träna och leda sina personliga assistenter. I personlig assistans hade Ed Roberts fått ett verktyg för att ta kontroll över sitt liv. Personlig assistans är kärnan.
 
1970. Vi ser en demonstration med många personer i rullstol. De sitter utanför en byggnad hållande en massa plakat. Rörelsen för avinstitutionalisering från det tidiga 1970-talet inspirerade människor att kämpa för sina rättigheter. Det är en hård kamp utkämpad av tusentals för rätten att leva i sitt eget hus.
 
1972. Vi ser en bild av en protestanter hållande skyltar som samlats i Washington D.C. President Nixon la in sitt veto mot Rehabilitation Act 1972, lagstiftningen som är tänkt att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning fullständiga medborgerliga rättigheter. Oavsett vetot leder en serie av protester och demonstrationer runtom i USA till lagens antagande åter därpå. Tre år senare är tidpunkten då Vietnamkriget avslutas. Tusentals av sårade soldater ger nytt liv till kampen för medborgerliga rättigheter. Independent Living-rörelsens soldater kommer inte att acceptera att bli behandlade som andra klassens medborgare.
 
1981. Vi ser en bild av Adolf Ratzka med hans dotter i hans knä. Han vann rätten att adoptera efter en sammandrabbning i domstol med den svenska statsmakten som hävdade att han inte kunde bli en bra förälder eftersom han satt i rullstol. Ratzka studerade i Berkeley, Kalifornien och är djupt präglad av Independent Living-rörelsens filosofi. Norskan Bente Skansgård mötte Ratzka i Sverige 1981. Hon inspirerades till att ta med sig hans idéer till Norge.
 
1990. Vi ser en bild av President George Busch den äldre som undertecknar en lagstiftning framför Vita Huset. Han sitter med en rullstolsburen man på varje sida om sig. Mannen till höger är Justin Dart en av Independent Living-rörelsens pionjärer. Rörelsen uppnår en milstolpe 1990 i och med undertecknandet av Americans with Disabilities Act vilklen garanterar lika tillgänglighet för alla.
 
1991. ULOBA-kooperativet grundas 1991. Personlig assistans har äntligen kommit till Norge. Den drabbas av en trög start. Norska kommuner har liten tilltro till förmågan hos personer med funktionsnedsättningar att ta kontroll över sina egna liv, att ett kooperativ bestående av personer med funktionsnedsättningar kan vara både assistenternas arbetsgivare och samtidigt tillhandahålla den nödvändiga träningen till assistansmottagarna.
 
1993. Vi ser en bild av Sveriges huvudstad, Stockholm. Tio år tidigare föds Stockholmskooperativet för Independent Living, STIL, det första nordiska kooperativet för personlig assistans. 1993 administrerar ULOBA:s medlemmar 17 personliga assistenter. Samma år antar Sverige lagstiftning som garanterar assistenter till alla som behöver. Femton år senare, 2008 är denna självklara rätt inte så självklar för politikerna i grannlandet. Till dags dato existerar inte någon sådan lag i Norge.
 
År 2000. Vi ser en bild av en parad med en kvinna i rullstol utklädd till Frihetsgudinnan. Hon har den amerikanska flaggan bakom sig, dess stjärnor bildar formen av en rullstolssymbol. När ULOBA går in i det nya millenniet administrerar dess 151 medlemmar fler än tusen assistenter. Det finns också en del framsteg när det gäller att förordna personlig assistans, det är åtminstone nämnt i lagstiftningen om social service även om det ännu inte är en rättighet och man fortfarande måste ansöka om att få kontrollera sitt eget liv.
 
2003. Vi ser en bild av en mor och hennes två döttrar. 2003 hade fler än 1800 norrmän personlig assistans, en tredjedel av dem genom ULOBA. Två undersökningar visar att assistans genom ULOBA är både billigare och bättre än det kommunerna erbjuder. Hos dem kan man inte bli arbetsledare för sina egna assistenter vilket naturligtvis går tvärsemot själva kärnan i Independent Living-rörelsen. ULOBA intensifierar nu sitt arbete med frågan.
 
2005. Vi ser en bild av Rosa Parks på bussen 1955. Rosa Parks dör 2005. En rullstolsanvändare i Norge kan fortfarande inte komma på bussen. ULOBA beslutar att personer som inte klarar att hantera sig assistans själva också bör vara berättigade till systemet. ULOBA fortsätter att arbeta för att lagreglera personlig assistans och även om en riksdagsmajoritet är för idén leder det inte till någon åtgärd.
 
2008. Vi ser en bild av nya ULOBA:s nya logo. ULOBA är nu 17 år och växer sig starkare för varje dag. Kan en lagreglering av personlig assistans äntligen bli verklighet 45 år efter Martin Luther King Jr:s berömda tal? ULOBA har en dröm och fortsätter kampen för frihet.
Slut på filmen.
 
Vi är nu 810 medägare I ULOBA och vi täcker hela landet. Vi har lärt allt från andra länder, framför allt från USA och från Sverige. Nu är tiden inne att dela vår kunskap och erfarenhet. Vi har haft kollegor från Spanien och Bulgarien hos oss för deltagande och skolning. På sistone har vi varit i Danmark där de vill förbättra självbestämmandet och också på Island där de just ska introducera självbestämmande. Medvetenheten om diskriminering är still låg bland personer med funktionsnedsättningar. Jag kanske ska hålla mig till Norge men det är min känsla om Norge. Den politiska aktiviteten är alldeles för låg bland vårt folk men inom ULOBA har vi investerat, hela tiden redan från början, en mängd energi på träning och rådgivning mellan jämlikar så vi känner oss relativt politiskt starka. Det är en härlig känsla.
Tack ska ni ha.
 
[översättning till svenska från transkriberat och redigerat tal på engelska]
English