IL 25 år dokumentation - Hadar Cars

25 år av Independent Living i Sverige

Avslutningstal Hadar Cars 08.11.28.

Kära gäster och vänner,
I min egenskap av representant för Stockholms stad är det ett stort nöje för mig att välkomna er till Stockholm. Det är ett privilegium för Stockholm att ha er här eftersom er organisation inte bara den i Sverige utan ert internationella budskap har betytt fantastiskt mycket. Jag tror att det är korrekt att påstå att det är en av de mest framgångsrika slags organisationer man kan finna eftersom ni har haft förmåga att åstadkomma så många konkreta förändringar för de personer ni representerar. Jag behöver inte gå in i detalj, förändringar med hissar och trottoarer och allt som gör livet mer bekvämt för personer med funktionsnedsättningar. Viktigare än det är de förändringar ni förmått göra i sättet vi ser på personer med funktionsnedsättningar. Sättet personer tidigare talade inte med personer med funktionsnedsättningar utan över deras huvuden, utan respekt. Ni har krävt att detta måste förändras. Som jag sagt jag tror att ni har haft mer framgång än någon liknande organisation. Var mycket, mycket stolt över er själva. Vi är extremt stolta att ha er i vår stad.
 
Jag hoppas att ni utländska gäster som är här kommer att ha tid att promenera omkring litet i Stockholm under konferensen. Ni kommer att se att vi har gjort framsteg i områden ni är speciellt engagerade. Det betyder inte att allt är bra. Staden har ett program som löper fram till 2010 när vi förväntas ha ändrat det som ska ändras. Om detta kan åstadkommas under de år som återstår beror till stor del tror jag på hur ivrigt er organisation i Sverige jagar på oss politiker för att garantera att det vi har lovat kommer att infrias.
 
Jag önskar er alla en riktigt framgångsrik konferens och gratulationer till jubileet av Independent Living i Sverige. Ni firar nu er 25-årsdag. Man kan hoppas att det inte kommer att vara nödvändigt att ha en sådan här organisation under årtionden framöver. Jag tror emellertid att det är viktigt inte bara för det här landet utan för resten av världen att er organisation fortsätter under lång tid. Så låt oss hoppas att vi kommer att mötas igen om 25 år för att fira ytterligare 25 år av stor framgång. Tack så mycket för att ni kom till Stockholm.
 
[översättning till svenska av transkriberat och redigerat tala på engelska]

 

English