www.independentliving.org startsida

Study and Work Abroad

Sweden

See our country information and advice for Sweden.

Entries: 22
1. Blekinge Tekniska Högskola
Högskola i Karlskrona/Ronneby.
University located in Karlskrona. www.bth.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Blekinge Tekniska Högskola:

Stödåtgärder för studenter med funktionshinder - Blekinge at Blekinge Tekniska Högskola
Handlingsplan/policy för stöd till studenter med funktionshinder at Blekinge Tekniska Högskola

2. Chalmers tekniska högskola
Teknisk högskola i Göteborg.
located in Göteborg. www.chalmers.se

3. Göteborgs universitet
Göteborg University strives to be an attractive choice for students from all over the world.
University located in Gotemburg. www.gu.se

4. Högskolan Dalarna
Utbildning inom samhällsvetenskap, humaniora ochbeteendevetenskap samt naturvetenskap och teknik.
www.du.se

5. Högskolan i Borås
Utbildning inom områdena bibliotek, information, textil och data. Andra profilområden är ekonomi-, teknik-, vård-, och förskollärarutbildning.
University located in Borås. www.hb.se

6. Högskolan i Jönköping
Högskola i Jönköping.
located in Jönköping. www.hj.se

7. Högskolan i Kalmar
University College of Kalmar
University located in Kalmar. www.hik.se

8. Högskolan på Gotland
Ger många olika utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap och teknik i Visby.
University located in Visby. www.hgo.se

9. Karlstads universitet
Oficial Site of Karlstad University
located in Karlstad. www.kau.se

10. Kristianstad University, Högskolan Kristianstad
All students at Kristianstad University shall have equal rights to be given teaching of high quality and have a good working environment.
University located in Kristianstad. www.hkr.se

11. Kungl. Tekniska Högskolan - KTH
KTH är en modern teknisk högskola med utbildning och forskning i världsklass. På KTH kan du bli civilingenjör, arkitekt eller högskoleingenjör och du hittar vårt campus mitt i Stockholm.
University. www.kth.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Kungl. Tekniska Högskolan - KTH:

Att plugga på KTH med funktionsnedsättning

12. Linkoping University, Linköpings universitet
Utbildning, forskning och aktuella händelser.
University. www.liu.se

13. Luleå University, Luleå tekniska universitet
Heag link included but broken
Polytechic located in Luleå. www.ltu.se

14. Lund University, Lunds universitet
University. www.lu.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Lund University, Lunds universitet:

Utbildning och studentservice, stödinsatser at Lunds universitet

15. Malmö högskola
Malmö University
University located in Malmö. www.mah.se

16. Mittuniversitetet
Ett universitet med verksamhet i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund.
University located in Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund. www.miun.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Mittuniversitetet:

Mittuniversitetet

17. Mälardalens högskola
Högskola i Eskilstuna och Västerås med ca 40 program och över 350 kurser.
University located in Västerås. www.mdh.se

18. Stockholm University, Stockholms universitet
En av Sveriges största universitet, med utbildning och forskning inom humanistik, juridik, samhällsvetenskap, matematik och naturvetenskap.
University located in Stockholm. www.su.se

19. Umeå universitet
Utbildning och studentliv, forskning och omvärldskontakter.
University. www.umu.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Umeå universitet:

Tillgänglighet för funktionshindrade

20. University of Skövde
University located in Skövde. www.his.se

21. Växjö University
University located in Växjö. www.vxu.se

22. Örebro universitet
Örebro University
University located in Örebro. www.oru.se

Entries: 22 Please note that the links in this catalog are mostly from 2005 and earlier. We only remove broken links but don't add new links.