www.independentliving.org startsida

Study and Work Abroad

Sweden

Language: Swedish.

Currency: Swedish krona (SEK)

Read about Sweden in Wikipedia and in the World Fact Book (CIA)


32 universities found with information for students with disabilities.

See our country information and advice for Sweden.

Links: 10 disability, education and employment related links for Sweden

Advice: 1 organization willing to answer questions about local accessibility and 3 other organizations to contact in Sweden.Sweden

32 universities found with information for students with disabilities.
See our country information and advice for Sweden.

Entries: 32, Page | 1 | 2 | next >
1. Blekinge Tekniska Högskola
Högskola i Karlskrona/Ronneby.
University located in Karlskrona. www.bth.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Blekinge Tekniska Högskola:

Stödåtgärder för studenter med funktionshinder - Blekinge at Blekinge Tekniska Högskola
Handlingsplan/policy för stöd till studenter med funktionshinder at Blekinge Tekniska Högskola

2. Chalmers tekniska högskola
Teknisk högskola i Göteborg.
located in Göteborg. www.chalmers.se

3. Göteborgs universitet
Göteborg University strives to be an attractive choice for students from all over the world.
University located in Gotemburg. www.gu.se

4. Högskolan Dalarna
Utbildning inom samhällsvetenskap, humaniora ochbeteendevetenskap samt naturvetenskap och teknik.
www.du.se

5. Högskolan i Borås
Utbildning inom områdena bibliotek, information, textil och data. Andra profilområden är ekonomi-, teknik-, vård-, och förskollärarutbildning.
University located in Borås. www.hb.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Högskolan i Borås:

studenter med funktionshinder at Högskolan i Borås

6. Högskolan i Gävle
Högskola med sex institutioner som erbjuder ett 30-tal program och drygt 500 kurser inom områdena beteendevetenskap, ekonomi, humaniora och samhällsvetenskap, matematik, natur- och datavetenskap och utbildningsvetenskap. Profilområde är samhällsbyggnad.
located in Gävle. www.hig.se

No disability related pages found.

7. Högskolan i Halmstad
Oficial site
located in Halmstad. www.hh.se

8. Högskolan i Jönköping
Högskola i Jönköping.
located in Jönköping. www.hj.se

9. Högskolan i Kalmar
University College of Kalmar
University located in Kalmar. www.hik.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Högskolan i Kalmar:

Studera med funktionshinder at Högskolan i Kalmar

10. Högskolan på Gotland
Ger många olika utbildningar inom humaniora, samhällsvetenskap och teknik i Visby.
University located in Visby. www.hgo.se

11. Högskolan Väst
Var högskolan i Trollhättan/Uddevalla
University located in Trollhätta. www.hv.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Högskolan Väst:

Funktionshinder at Högskolan Väst

12. Karlstads universitet
Oficial Site of Karlstad University
located in Karlstad. www.kau.se

13. Karolinska Institute, Karolinska Institutet
The only university in Sweden with an exclusive focus on medicine. The country's largest center for medical research and training. Appoints the Nobel Prize laureates in Physiology and Medicine.
University. www.ki.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Karolinska Institute, Karolinska Institutet:

Disabilities at Karolinska Institutet

14. Kristianstad University, Högskolan Kristianstad
All students at Kristianstad University shall have equal rights to be given teaching of high quality and have a good working environment.
University located in Kristianstad. www.hkr.se

15. Kungl. Tekniska Högskolan - KTH
KTH är en modern teknisk högskola med utbildning och forskning i världsklass. På KTH kan du bli civilingenjör, arkitekt eller högskoleingenjör och du hittar vårt campus mitt i Stockholm.
University. www.kth.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Kungl. Tekniska Högskolan - KTH:

Att plugga på KTH med funktionsnedsättning

16. Linkoping University, Linköpings universitet
Utbildning, forskning och aktuella händelser.
University. www.liu.se

17. Luleå University, Luleå tekniska universitet
Heag link included but broken
Polytechic located in Luleå. www.ltu.se

18. Lund University, Lunds universitet
University. www.lu.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Lund University, Lunds universitet:

Utbildning och studentservice, stödinsatser at Lunds universitet

19. Lunds Tekniska Högskola
Teknisk fakultet inom Lunds universitet.
University. www.lth.se

No disability related pages found.

20. Lärarhögskolan i Stockholm
Sveriges största lärarutbildning. Information om utbildning och forskning.
University located in Stockholm. www.lhs.se

No disability related pages found.

21. Malmö högskola
Malmö University
University located in Malmö. www.mah.se

22. Mittuniversitetet
Ett universitet med verksamhet i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund.
University located in Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund. www.miun.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Mittuniversitetet:

Mittuniversitetet

23. Mälardalens högskola
Högskola i Eskilstuna och Västerås med ca 40 program och över 350 kurser.
University located in Västerås. www.mdh.se

24. Stockholm School of Economics
Offers a MSc, international graduate, PhD, and executive development programs. Research carried out by the Economic Research Institute.
located in Stockholm. www.hhs.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Stockholm School of Economics:

HHS - Funktionshinder at Stockholm School of Economics

25. Stockholm University, Stockholms universitet
En av Sveriges största universitet, med utbildning och forskning inom humanistik, juridik, samhällsvetenskap, matematik och naturvetenskap.
University located in Stockholm. www.su.se

26. Sveriges lantbruksuniversitet
Utbildning, forskning och aktuella händelser.
University located in Uppsala. www.slu.se

No disability related pages found.

27. Södertörns högskola
Forskning i naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, utbildningsprogram och omvärldskontakter. Information om utbildningar, forskning, studentliv, bibliotek och lediga jobb.
University located in Huddinge. www.sh.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Södertörns högskola:

Funktionshinder at Södertörns högskola

28. Umeå universitet
Utbildning och studentliv, forskning och omvärldskontakter.
University. www.umu.se

Page(s) of particular interest to students with disabilities at Umeå universitet:

Student Services at Umeå University
Att studera med funktionsnedsättning
Tillgänglighet för funktionshindrade

29. University of Skövde
University located in Skövde. www.his.se

30. Uppsala universitet
University located in Uppsala. www.uu.se

No disability related pages found.
Entries: 32, Page | 1 | 2 | next >