Independent Living Institute ( ILI )

ILI främjar självbestämmande för personer med funktionsnedsättning

Independent Living Institute (ILI) vill vara den svenska och europeiska Independent Living-rörelsens tankesmedja. Vi utvecklar lösningar för självbestämmande, självrespekt och värdighet och försöker påverka socialpolitiken i den riktningen.

Vi är en privat stiftelse utan vinstintresse som drivs och kontrolleras av personer med funktionshinder. Senaste årsberättelsen (2019). Vi driver ett virtuellt bibliotek, interaktiva webbtjänster, förstudier och projekt. Vi är experter på att ta fram och driva pilotprojekt för kontantstöd som främjar brukarnas valmöjlighet och livskvalitet när det gäller personlig assistans, anpassade taxibilar i reguljärtrafik och hjälpmedel.


 

NYHET: Gerard Quinn utses till FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vi på Independent Living Institute (ILI) är mycket glada över att få dela med oss ​​av nyheten om att professor Gerard Quinn idag har utnämnts till FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Här följer ett pressmeddelande från European Network on Independent Living, ENIL, översatt från engelska: 

ENIL välkomnar utnämningen av professor Gerard Quinn till FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

I Bryssel den 7 oktober 2020 - Det Europeiska Nätverket för Independent Living - ENIL välkomnar utnämningen av professor Gerard Quinn till FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Han efterträder Catalina Devandas.

ENIL:s nära samarbete med professor Quinn går tillbaka minst 15 år i tiden, till Irland och vi har haft möjlighet att stödja hans nominering till FN:s särskilda rapportör från början av processen.

Prof. Quinn har varit till särskilt stor hjälp i vår arbete för att EU-medel ska användas till rätten till independent living. Han har hjälpt oss att lyfta budskapet att användning av dessa medel för att stödja institutioner, stora som små, strider mot FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och EU-lag.

Därför var professor Quinns anförande under det estniska ordförandeskapets konferens om independent living 2017 av stor betydelse, liksom hans efterföljande tekniska råd till Europeiska kommissionen (inklusive hans juridiska anmärkning 2018), vars syfte var att stopp för investeringar av EU-medel i institutioner och för att säkerställa ett fullständigt genomförande av Funktionsrättskonventionen och EU-lagar. Tidigare i år ingrep professor Quinn i det första målet vid tribunalen i Luxemburg om användningen av EU-medel för segregering av personer med funktionsnedsättning i Bulgarien, som hade väckts gemensamt av ENIL, Validity Foundation och Center for Independent Living Sofia. Förra månaden fick vi möjlighet att höra från professor Quinn på vårt webbinarium om användningen av EU-medel för att bygga nya institutioner.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med professor Gerard Quinn i hans nya roll i syfte att främja rätten till independent living för alla personer med funktionsnedsättning i Europa och världen. Efter ett bra samarbete med Catalina Devandas och hennes arbete för att prioritera personer med funktionsnedsättningars egna erfarenheter hoppas vi kunna fokusera på frågor som avinstitutionalisering, tillgång (och nedskärningar) till personlig assistans, användning av EU-medel, barns rätt att växa upp i en familj och rätten för äldre personer med funktionsnedsättning att delta och inkluderas i samhället.

Vi önskar Prof. Quinn all lycka till i sitt nya mandat.

 

Läs vidare på Raoul Wallenberg Institutets hemsida


 

Vad är Independent Living

Independent Living är en filosofi och en internationell rörelse av människor med funktionsnedsättningar som arbetar för självbestämmande, lika villkor och självrespekt.

Independent Living betyder inte att vi vill göra allt själv, att vi inte behöver andra människor eller att vi vill leva isolerat.

Independent Living betyder att vi kräver samma valmöjligheter och grad av kontroll över vardagen som våra ickefunktionsnedsatta syskon, grannar och vänner tar för givna. Vi vill växa upp med våra familjer, vi vill kunna gå till närmaste skola, åka med samma buss som våra grannar, ha arbeten som passar vår utbildning och våra intressen och vi vill kunna bilda familj.

Eftersom vi själva är de främsta experterna på våra behov, måste vi visa på de lösningar vi vill ha, föra vår egen talan och ta ansvar för våra egna liv - precis som alla andra.

För att uppnå detta behöver vi stödja varandra, lära av varandra, organisera oss och arbeta för politiska förändringar som leder till lagstadgade skydd av våra mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Så länge vi ser våra funktionsnedsättningar som tragedier kommer vi att bli ömkade.
Så länge vi skäms för vilka vi är kommer våra liv att anses som värdelösa.
Så länge vi tiger kommer andra att tala om för oss hur vi ska leva.

Adolf Ratzka, 2015

Independent Living Institute projekt och webbplatser

Artikel 19 och lagen som verktyg logotyp

Artikel 19 som verktyg

Artikel 19 som verktyg arbetar för allas rätt till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen oavsett funktionalitet. Vi sprider kunskap om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Projektet granskar de svenska lagarna och graden av genomförande jämfört med de internationella åtagandena som följer av konventionen. Projektet finansieras av Arvsfonden under tre år från 2019. Hemsidan är lagensomverktyg.se

Under hösten 2020 fokuseras arbetet med ett bedömningsverktyg kring genomförandet av artikel 19 i samverkan med personer med funktionsnedsättning i olika delar av landet.

Den 25 september tog vi emot besked om att Rickard Sahlin vunnit i sin process mot Sverige i FN

disabled refugees welcome logotyp

Disabled Refugees Welcome (DRW) är ett projekt för migranter med normbrytande funktionalitet och syftar till att hitta nya metoder som ska förbättra mottagande och etablering av migranter, asylsökande/flyktingar i Sverige.

DRW riktar sig till personer som har erfarenhet av migration och av att leva med normbrytande funktionalitet, såväl som offentliga och privata aktörer som arbetar med projektets målgrupp. Projektet finansieras av Arvsfonden under tre år från 2017

Assistanskoll är en välbesökt webbplats med information, fakta och siffermaterial, analyser och råd till assistansanvändare och assistenter i valet av assistansanordnare. Assistanskoll håller allmänheten uppdaterad om förändringarna inom lagstiftning, det politiska spelet kring assistans, rättspraxis och marknadsutveckling. Assistanskoll har funnits sedan 2008.

DRD-Logo

Disability Rights Defenders (DRD) är ett nätverk av personer och organisationer med intresse för rättigheter och juridik som rör personer med funktionsnedsättning. Det övergripande syftet med nätverket är tillgång till rättigheter på lika villkor som andra. Nätverket sprider och fördjupar juridisk expertkunskap om rättigheterna till personer med funktionsnedsättning, funktionsrättorganisationer, jurister och juristutbildningar. Genom att ömsesidigt dela juridisk kunskap stärks förmågan att använda lagen som verktyg. Läs mer om DRD och hur du kan bli en del av nätverket (hemsidan är på engelska).

anmalningstjansten.se logotype

Anmälningstjänsten

Anmälningstjänsten hjälper enskilda och organisationer att anmäla diskrimineringsfall till Diskrimineringsombudsmannen och, i förekommande fall, den respektive kommunala byggnadsnämnden. Anmälningstjänsten har varit igång i snart 20 år.

Färdiga projekt (efter 2010)

Logotyp: patips (Till patips.se)

PA-tips

Personlig assistans tips är en samling av tips, knep och exempel som assistansberättigade och deras assistenter har utvecklat för olika assistanssituationer. (med text och bild, video eller ritningar)

Fashion Freaks

Fashion Freaks webbplats är en garderob fylld av anpassade grundmönster, syinstruktioner, sticknings-instruktioner, beskrivningar om hur du anpassar färdigsydda kläder och mycket annat – allt för att passa rullstolsanvändare.  (2005-2007 och 2010 – 2015)