Independent Living Institute ( ILI )

ILI främjar självbestämmande för personer med funktionsnedsättning

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet. 

Vi är en privat stiftelse utan vinstintresse som drivs och kontrolleras av personer med funktionshinder. Senaste årsberättelsen (2023). Vi driver ett virtuellt bibliotek, interaktiva webbtjänster, förstudier och projekt. Vi är experter på att ta fram och driva pilotprojekt för kontantstöd som främjar brukarnas valmöjlighet och livskvalitet när det gäller personlig assistans, anpassade taxibilar i reguljärtrafik och hjälpmedel. 


Vad är Independent Living

Independent Living är en filosofi och en internationell rörelse av människor med funktionsnedsättningar som arbetar för självbestämmande, lika villkor och självrespekt.

Independent Living betyder inte att vi vill göra allt själv, att vi inte behöver andra människor eller att vi vill leva isolerat.

Independent Living betyder att vi kräver samma valmöjligheter och grad av kontroll över vardagen som våra ickefunktionsnedsatta syskon, grannar och vänner tar för givna. Vi vill växa upp med våra familjer, vi vill kunna gå till närmaste skola, åka med samma buss som våra grannar, ha arbeten som passar vår utbildning och våra intressen och vi vill kunna bilda familj.

Eftersom vi själva är de främsta experterna på våra behov, måste vi visa på de lösningar vi vill ha, föra vår egen talan och ta ansvar för våra egna liv - precis som alla andra.

För att uppnå detta behöver vi stödja varandra, lära av varandra, organisera oss och arbeta för politiska förändringar som leder till lagstadgade skydd av våra mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Så länge vi ser våra funktionsnedsättningar som tragedier kommer vi att bli ömkade.
Så länge vi skäms för vilka vi är kommer våra liv att anses som värdelösa.
Så länge vi tiger kommer andra att tala om för oss hur vi ska leva.

Adolf Ratzka, 2015


 

Independent Living Institute projekt och webbplatser

disabled refugees welcome logotyp

Disabled Refugees Welcome (DRW) 

Disabled Refugees Welcome – Ömsesidig Integration och Rätten till Arbete (RTA) är ett projekt som drivs av Independent Living Institute (ILI) och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Projektet är tänkt att bygga vidare på erfarenheterna från ILI:s tidigare projekt Disabled Refugees Welcome, DRW, (2017-2020). Precis som i DRW vill RTA bidra till en förbättring av integrationsprocessen för migranter med normbrytande funktionalitet men i RTA står tillgång till arbete i fokus.

Projektet finansieras av Arvsfonden under tre år från 2022

Assistanskoll är en välbesökt webbplats med information, fakta och siffermaterial, analyser och råd till assistansanvändare och assistenter i valet av assistansanordnare. Assistanskoll håller allmänheten uppdaterad om förändringarna inom lagstiftning, det politiska spelet kring assistans, rättspraxis och marknadsutveckling. Assistanskoll har funnits sedan 2008.

DRD-Logo

Disability Rights Defenders (DRD) är ett nätverk av personer och organisationer med intresse för rättigheter och juridik som rör personer med funktionsnedsättning. Det övergripande syftet med nätverket är tillgång till rättigheter på lika villkor som andra. Nätverket sprider och fördjupar juridisk expertkunskap om rättigheterna till personer med funktionsnedsättning, funktionsrättorganisationer, jurister och juristutbildningar. Genom att ömsesidigt dela juridisk kunskap stärks förmågan att använda lagen som verktyg. Läs mer om DRD och hur du kan bli en del av nätverket (hemsidan är på engelska).

anmalningstjansten.se logotype

Anmälningstjänsten

Anmälningstjänsten hjälper enskilda och organisationer att anmäla diskrimineringsfall till Diskrimineringsombudsmannen och, i förekommande fall, den respektive kommunala byggnadsnämnden. Anmälningstjänsten har varit igång i snart 20 år.

Färdiga projekt (efter 2010)

Artikel 19 och lagen som verktyg logotyp

Artikel 19 som verktyg

Artikel 19 som verktyg arbetar för allas rätt till ett självbestämt liv i samhällsgemenskapen oavsett funktionalitet. Vi sprider kunskap om de mänskliga rättigheterna och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Projektet granskar de svenska lagarna och graden av genomförande jämfört med de internationella åtagandena som följer av konventionen. Projektet finansieras av Arvsfonden under tre år från 2019. Hemsidan är lagensomverktyg.se

Under hösten 2021 arbetar vi med gapanalysen mellan svenska lagstiftning och artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. samt bedömningsverktyget.

Logotyp: patips (Till patips.se)

PA-tips

Personlig assistans tips är en samling av tips, knep och exempel som assistansberättigade och deras assistenter har utvecklat för olika assistanssituationer. (med text och bild, video eller ritningar)

Fashion Freaks

Fashion Freaks webbplats är en garderob fylld av anpassade grundmönster, syinstruktioner, sticknings-instruktioner, beskrivningar om hur du anpassar färdigsydda kläder och mycket annat – allt för att passa rullstolsanvändare.  (2005-2007 och 2010 – 2015)