Independent Living Institute ( ILI )

ILI främjar självbestämmande för personer med funktionsnedsättning

Independent Living Institute (ILI) vill vara den svenska och europeiska Independent Living-rörelsens tankesmedja. Vi utvecklar lösningar för självbestämmande, självrespekt och värdighet och försöker påverka socialpolitiken i den riktningen.

Vi är en privat stiftelse utan vinstintresse som drivs och kontrolleras av personer med funktionshinder. Senaste årsberättelsen (2016)

Vi driver ett virtuellt bibliotek, interaktiva webbtjänster, förstudier och projekt. Vi är experter på att ta fram och driva pilotprojekt för kontantstöd som främjar brukarnas valmöjlighet och livskvalitet när det gäller personlig assistans, anpassade taxibilar i reguljärtrafik och hjälpmedel.

Vår tjänst Assistanskoll hjälper assistansberättigade, anhöriga och personliga assistenter att jämföra anordnare av personlig assistans med varandra. Här hittar du nyheter, fakta och bakgrundsinformation som du behöver för att hålla dig uppdaterad om assistansreformen och påverka den.

Projektet Disabled Refugees Welcome

Arvsfonden beviljade ILI stöd med drygt 8,4 miljoner kronor vid sammanträdet  den 5 april 2017.

Med projektet Disabled Refugees Welcome ska Independent Living Institute förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning. Projektet ska utveckla, testa och sprida en metod i bred samverkan med myndigheter, frivilligorganisationer och individer som arbetar med asylsökande. Nätverksarbetet ska säkra att personer med funktionsnedsättning dels får kännedom om de stödinsatser som finns och får rätt insatser i rätt tid. Projektet vill dokumentera behoven hos asylsökande med funktionsnedsättningar och utveckla aktiviteter och metoder för ett bättre mottagande. 

Med lagen som Verktyg

Arvsfonden beviljade på oktobersammanträdet 2015, ILI stöd med 1 596 000 kronor för projektet Med lagen som Verktyg. Behovet av projektet bygger på en förstudie som stiftelsen tidigare beviljats stöd för. Förstudien visade bl.a. att flera funktionshinderorganisationer saknar den juridiska kompetens som krävs för att kunna hjälpa sina medlemmar med allmänna råd och tips i de fall de utsatts för diskriminering. Förstudien ledde även fram till etablerandet av en ny ideell förening med namnet ”Med lagen som verktyg. Under projekttiden ska ILI tillsammans med andra organisationer utveckla en webbsida/faktabas innehållande information om diskrimineringslagen, sammanställningar och utdrag ur aktuella anonymiserade diskrimineringsärenden som rör personer med funktionsnedsättning.

 

Föredrag och intervju med Adolf Ratzka

Adolf Ratzka intervjuas av Christa Hofmann i programmet "Leben ohne Barrieren". De talar om personlig assistans i Sverige. Programmet " Leben ohne Barrieren " visades på Österrikisk tv (tv.orf.at/weltjournal) 2014/12/02 .

I ett reportage om 20 år med assistansersättningen intervjuas tidigare statsråden Bengt Lindqvist, Bengt Westerberg och Independent Living-rörelsens Adolf Ratzka. Se Tidningen Assistans 2 2014.

18 februari, 2014 ”Tillgänglighet och inkludering är eftersatt i Sverige” intervju i Svensk Handikapptidskrift.

Lissabon 3 december Conference Independent Living - Our Lives in Our Hands Föredrag " From patient to citizen to customer" (på engelska) se video

Münchner Ausserklinischer Intensiv Kongress 8-9 november. Inledningsanförande "Självbestämmande med andningshjälpmedel" (på tyska)

Strasbourg Freedom Drive Plenary Presentation 7 september "Back to our roots" (på engelska) om vad vi bör göra för att förverkliga FN Konventionens rättigheter

"The Pope of Independence" intervju (på engelska) i Such Webzine No 1 November 2013 om hur Independent Living och personlig assistans kom till Europa och Skandinavien

"Personligt om assistans" intervju av Peter Anderson-Pope om assistansersättnin gens tillkomst och utveckling i Rekryteringsgruppens tidskrift Kick höst 2013

Inledningsanförande (på engelska) av tidigare socialminister Bengt Westerberg vid det internationella forskningsmötet om socialarbete i Los Angeles i juni där han berättar om den svenska assistansersättningen och dess tillkomst i just Los Angeles.

Vad är Independent Living

Independent Living är en filosofi och en internationell rörelse av människor med funktionsnedsättningar som arbetar för självbestämmande, lika villkor och självrespekt.

Independent Living betyder inte att vi vill göra allt själv, att vi inte behöver andra människor eller att vi vill leva isolerat.

Independent Living betyder att vi kräver samma valmöjligheter och grad av kontroll över vardagen som våra ickefunktionsnedsatta syskon, grannar och vänner tar för givna. Vi vill växa upp med våra familjer, vi vill kunna gå till närmaste skola, åka med samma buss som våra grannar, ha arbeten som passar vår utbildning och våra intressen och vi vill kunna bilda familj.

Eftersom vi själva är de främsta experterna på våra behov, måste vi visa på de lösningar vi vill ha, föra vår egen talan och ta ansvar för våra egna liv - precis som alla andra.

För att uppnå detta behöver vi stödja varandra, lära av varandra, organisera oss och arbeta för politiska förändringar som leder till lagstadgade skydd av våra mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Så länge vi ser våra funktionsnedsättningar som tragedier kommer vi att bli ömkade.
Så länge vi skäms för vilka vi är kommer våra liv att anses som värdelösa.
Så länge vi tiger kommer andra att tala om för oss hur vi ska leva.

Adolf Ratzka, 2015

Nyhetsarkiv