Stimulating Entrepreneurship in the Provision of social Services

ILI deltog i utbildning i Galati, Rumänien, från tisdagen den 19 oktober till fredagen den 22 oktober 2010.