Library

Found 1 results
Filters: First Letter Of Title is D and Author is Westerberg, Bengt  [Clear All Filters]
1993
Westerberg, Bengt.  1993.  Den nya handikappreformen för ett jämlikt och värdigt liv.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#3 (In Swedish.)