Personlig Assistans - hotad frihetsreform?

En rapport av Bengt Westerberg, april 2016

I förordet skriver Bengt Westerberg:

1993 fick jag så möjlighet att i riksdagen presentera lagförslaget, där personlig assistans var ett nytt inslag. LSS innehöll mycket annat också, men det blev snabbt den personliga assistansen som fick störst uppmärksamhet. Det stod ganska snart klart att vi i propositionen hade underskattat kostnaderna för assistansen. Nästan innan trycksvärtan i propositionen hade torkat tillsattes den första utredningen för att se över kostnadsutvecklingen. Sedan dess har utredningarna avlöst varandra. Nyligen har den nu ansvariga ministern aviserat ännu en utredning som bland annat ska analysera kostnadsutvecklingen
...
Alltså måste reformer utvärderas och ibland modifieras. Ambitionen att steg för steg göra det med LSS fanns med redan i propositionen.3 Den första utvärderingen gjordes redan efter några år av Socialstyrelsen4 och den har sedan följts av fler. Det är alltså naturligt att utvärdera och successivt justera stora samhällsreformer. Nu har det gått drygt 20 år sedan reformen genomfördes. Det kan vara lämpligt att försöka summera erfarenheterna och fundera på hur man ska gå vidare. Det här får bli mitt bidrag till den diskussionen.
File attachments: