Susanne Berg, Sweden

Susanne Berg, Sweden

Biographical Notes / Presentation av talare

Susanne Berg has been active in the disability movement since the beginning of the 1980s as a member of the board of the Uppsala section of The Swedish Federation of People with Mobility Impairment (De Handikappades Riksförbund, DHR), board member and chairperson of DHR Stockholm as well as a member of the board of STIL and IL Sverige.

She has worked as an ombudsman and international secretary at DHR’s national office, on a project to prepare text for the office of The Swedish Disability Ombudsman’s handbook for regional plans, and as an official at the Accessibility Centre (Tillgänglighetscentret - a division of the office of The Swedish Disability Ombudsman).

She has also coordinated two projects at the Independent Living Institute: Radio Independent Living and the clothing design project Fashion Freaks, which was initiated together with Meagan Whellans.

She has an MA in Disability Studies from Leeds University.

Since the beginning of the 2000s Susanne has been has had her own consulting company doing work as a writer, lecturer and analyst. Larger assignments as an employee or as a consultant include:

- member of the TC10 - CEN’s Committee on Standardisation of Elevators,

- making the contents of and carrying out the interviews, etc., for the World Cultural Museum’s exhibition “Think Again,”

- carrying out an overall analysis of disability issues for The Swedish Social Insurance Agency (a government assignment in 2004),

- collection of materials as well as writing, photographing and doing the layout for DHR’s memorial book, “DHR - 80 Years of Movement” (”DHR – 80 år av rörelse” published in Swedish only),

- preparation of HANDISAM’s (Swedish Agency for Disability Policy Coordination) overall analysis for the agency’s knowledge strategy and reporting for the government bill on research (a government assignment in 2008).

 


 

Susanne Berg har varit engagerad i handikapprörelsen sedan mitten av 1980-talet som styrelseledamot i De Handikappades Riksförbund, DHR Uppsalaavdelning, styrelseledamot och ordförande i DHR Stockholmsavdelningen samt styrelseledamot i STIL och IL Sverige.

Hon har arbetat som ombudsman och internationell sekreterare på DHR:s förbundskansli, varit projektanställd hos Handikappombudsmannen för att ta fram grundtext till myndighetens handbok i kommunala planer och som utredare vid Tillgänglighetscentret.

Inom Independent Living Institute har hon varit projektledare för Radio Independent Living samt klädprojektet Fashion Freaks vilket hon också initierat tillsammans med Meagan Whellans.

Hon har en MA i disability studies från Leeds universitet.

Sedan början av 2000-talet frilansar hon med text, bild och analys i eget företag. Större uppdrag utförda under såväl anställning som i egen firma inkluderar:

- Ledamot i TC10 – CEN:s standardiseringskommitté för tillgängliga hissar.

- Ansvarig för innehåll och intervjuer m.m. till Världskulturmuseets utställning ”Tänk om”.

- Ansvarig för Försäkringskassan omvärldsanalys inom handikappområdet (Regeringsuppdrag 2004).

- Insamling av material, textförfattande, layout och foto av DHR:s minnesbok ”DHR – 80 år av rörelse”.

- Ansvarig för HANDISAM:s omvärldsanalys för myndighetens kunskapsstrategi och rapportering inför forskningspropositionen (Regeringsuppdrag 2008).

Undefined