www.independentliving.org startsida

Study and Work Abroad

Sweden. Information for visitors with disabilities

One organization in Sweden willing to provide visitors with local accessibility information. 3 other organizations to contact.

Independent Living Institute, Sweden - Stockholm. Organization works at the international level and is mainly run by disabled people.
The Institute serves self-help organizations of disabled people who work for equal opportunities ...

3 organizations that may be able to provide information.

GIL Göteborgskooperativet för Independent Living
GIL är ett icke vinstdrivande kooperativ som ägs och drivs av medlemmar med funktionshinder och behov av personlig assistans.
http://www.gil.se/
Kooperativet HIL
Helsingborgs Independent Living är ett kooperativ för funktionshindrade som använder sig av personlig assistans. Kooperativet startade 1993. Att vara medlem i HIL betyder att få stöd och hjälp av andra i samma situation.
http://www.hil.se/
Marschen för tillgänglighet (in English: The March for Accessibility)
An organization aimed towards the enactment of a law that will define inaccessibility as discrimination of people with disabilities living in Sweden. Marschen för tillgänglighet är en organisation som kämpar för att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av personer med funktionshinder.
http://www.marschen.se/