Kort om assistansberedningens delbetänkande med Stefan Pelc, egen arbetsgivare för sina assistenter

Internet publikation URL: www.independentliving.org/docs7/anderberg200710a.html (In Swedish.)

Stefan Pelc har varit egen arbetsgivare för sina assistenter sedan 1992, alltså redan innan LSS. Han har haft sin assistans med förhöjt belopp, vilket gör att han redan har erfarenhet av en högre grad av redovisningsskyldighet än de som fått ersättning med schablonbelopp.

Vad tycker du om utredningens förslag?

Jag får känslan av att de som varit egna arbetsgivare hamnat lite vid sidan av och att deras problematik inte varit särskilt central för utredningen. Men jag tror att det var nödvändigt att strama upp systemet för att kunna bibehålla kvalitet och styra upp ersättningen.  Jag har ingen direkt erfarenhet av omfattningen av fusket, men jag tror att det var nödvändigt att täppa till alla möjligheter till felutnyttjande.  Det kommer att leda till en högre grad av kontroll men det är kanske priset man får betala för den fantastiska kvalitet och möjlighet till assistans som vi faktiskt har här i Sverige.

Ser du några faror med förslaget?

Det blir ju ett visst intrång i den enskildes integritet. Ju mer utåtriktat och aktivt liv man lever, desto mer kvitton och administration blir det.  Jag lever mer familjeliv nu och det blir ju mindre kvitton än tidigare. Det har inte varit hindrande för mig, men jag kan tänka mig att det skulle kunna vara hämmande för andra

Vad ser du i framtiden för egna arbetsgivare med detta förslag?

Det kommer kanske att bli nya konstellationer av företag och företagande. Några stycken assistansanvändare kan gå samman och t.ex. bilda ett aktiebolag där de kan sköta sin assistans som egna arbetsgivare men hjälpas åt med administrationen. Några kan gå vidare och bilda bolag där de kan hjälpa andra med olika tjänster. För de sitter på en enorm kunskap och skulle kunna ge kurser för att hjälpa andra och på så sätt kanske t o m hjälpa till att öka gruppen av de som vill vara egna arbetsgivare med skräddarsydda lösningar för olika behov och förmågor

Varför vill du själv vara egen arbetsgivare?

Friheten. Att få sköta det som får livet att fungera med så få människor inblandade som möjligt. För oss som har ett funktionshinder är det alltid så många människor inblandade och så många kontakter som måste tas för att få saker och ting att fungera. Möjligheterna att hålla nere dessa kontakter har varit en fantastisk förmån när man är egen arbetsgivare för sina assistenter. Dessutom har jag möjlighet att bygga up min assistans långsiktigt och att satsa på en god arbetssituation för mina assistenter. Jag lär mig av misstagen tillsammans med assistenterna och vi kan få ett verkligt nära och bra förhållande som ger mig en hög kvalitet i assistansen

Stefan Pelc, arbetsgivare sedan 1992, intervjuad av Peter Anderberg peter@anderberg.net, 2007-10.