IL 25 år dokumentation - Anders Westgerd

 

25 år Independent Living i Sverige
 
Panel: Modeller, milstolpar och landvinningar
av Independent Living i Sverige,
anförande av Anders Westgerd,
08.11.2008.
 
Göteborgskooperativet för Independent Living har i mångt och mycket gått samma väg som STIL har gjort. Jag vill bara göra en kort redogörelse för GIL:s historia. Det började 1983 då en man vid namn Rolf Bergfors såg ett teveprogram där Independent Livingideologin presenterades. Han var en väldigt driftig man och snappade upp detta. Några år senare, 1987 samlades sedan en grupp funktionsnedsatta i Göteborg och diskuterade Independent Livingideologin och senare bildade man en ideell förening – ”Ett självbestämt liv”. Genom denna kom man i kontakt med Adolf Ratzka och STIL och lärde sig upplägget hur man driver personlig assistans.
 
1989 fick man ett 3-årigt projekt finansierat av Göteborgs stad. Ett antal servicetagare eller brukare fick en påse pengar för att driva sin personliga assistans själva. Det var inte alls smärtfritt på något sätt utan man fick mycket motstånd från Göteborgs stad. Politikerna var väldigt rädda för att det skulle rusa iväg och bli mer kostsamt än vad man ansåg att hemtjänsten skulle få kosta. Kort därefter hade man ytterligare ett bakslag då Göteborg inrättade stadsdelsnämnder. Det innebar att man fick arbeta mot tjugofyra stadsdelsnämnder istället för gentemot en central nämnd.
 
När man lyckades ta reda på kostnaderna för hemtjänsten och visade att personlig assistans inte blir lika dyrt vände det. 1991 fick man avtal att bedriva personlig assistans i egen regi. Det var ett femtontal servicetagare som fick en summa pengar att bedriva assistans med. Reformen som gav laglig rätt till personlig assistans infördes 1994 och därefter ökade antalet servicetagare i GIL explosionsartat. I dagsläget har vi 157 servicetagare eller brukare och strax över ettusen assistenter.
GIL har genomgått ett generationsskifte ganska nyligen. Man har tillsatt lite yngre personal. Man har sett att brukarbeståndet har föråldrats. Åldringar i all ära – min pappa är 63 och jag tycker jättemycket om honom - men man måste få in litet yngre människor också. Vi jobbar aktiv och har på den senaste tiden försökt samarbeta mycket med STIL. Vi försöker lära av varandra.
 
Sedan har vi i GIL ett ganska unikt projekt – ett boendeprojekt. Det här är absolut inte något som är att likna vid institutioner eller servicehus utan det ger våra servicetagare möjligheter till boendemarknaden framför allt i form av kooperativ. Boendemarknaden är bister i dag och i Göteborg som stad är det ganska vanligt att man bor i boende med kooperativa förtecken så vi ser inte det som något konstigt. Det är det jag har att säga om GIL.
 
[redigerad avskrift av anförande]

 

Swedish