Inbjudan till seminarium 23 maj 2014 - Funktionshinderdiskriminering i Europa

Funktionshinderdiskriminering i Europa – möjligheter och svårigheter att kräva sin rätt i domstol

Arrangör: Independent Living Institute inom projektet Med lagen som verktyg

Tid: Fredag 23 maj 2014 kl 15:30 – 17:30

Plats: Diskrimineringsombudsmannen, Torsgatan 11, bottenvåningen, Stockholm

Språk: Engelska utan tolkning (observera!)

Personer med funktionshinder diskrimineras och hindras från att tillvarata möjligheter som andra tar för givna. Sedan ett antal år finns det en rad nationella och övernationella dokument som exempelvis FNs funktionshinderkonvention som fastslår våra rättigheter. Men har dessa styrdokument gjort det lättare för personer med funktionsnedsättningar och deras organisationer och civilsamhället att översätta lagstadgade rättigheter till verklighet?

Seminariet riktar sig till det nystartade rättsnätverket mot diskriminering, företrädare för funktionshinderrörelsen och andra med intresse för mänskliga rättigheter och deras implementering genom lagstiftning och rättspraxis.

Ett antal utländska och svenska experter kommer att redogöra för rättsfall som deltagarna tillsammans analyserar. Bland dem finns: 

  • Kalle Könkkölä, Finland, tidigare riksdagsledamot, en av grundarna av det finska miljöpartiet, tidigare ordförande i Disabled Peoples International, verksamhetsledare och ordförande i Tröskeln i Helsingfors (förmodligen Europas första Center for Independent Living), styrelsemedamot i Independent Living Institute
  • Kapka Panayotova, Bulgarien, styrelseledamot i European Network on Independent Living (ENIL), verksamhetsledare för Center for Independent Living, Sofia, styrelsemedamot i Independent Living Institute
  • Suad Zahirovic, Bosnien, Executive Director för Information Center for Persons with Disabilities ”Lotos”, Tusla, Advisor in Social Policy Office of the Vice-President of the Federation of Bosnia and Herzegovina 2006 to 2011, co-author of shadow report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Bosnia and Herzegovina
  • Jamie Bolling, Härnösand, Executive Director för European Network on Independent Living (ENIL), tidigare medlem i partistyrelsen för MP de Gröna, tidigare ordförande i STIL, styrelseledamot i Independent Living Institute
  • Stellan Gärde, advokat, ordförande i Apply Human Rights, ordförande i International Commission of Jurists Swedish Section 2003-2012, juridiskt ombud i svenska och europeiska domstolar
  • Annika Åkerberg, jurist med mångårig erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter inom HSO och som konsult

 Moderator: (tbc) Paul Lappalainen, Senior Consultant, Diskrimineringsombudsmannen  

Anmälningar senast 15 maj till:

Linda Robertsson, Independent Living Institute
linda.robertsson@independentliving.org

AttachmentSize
PDF icon Inbjudan_till_seminarium.pdf204.07 KB