Projektet Assistanstips beviljat

Projektet Assistanstips beviljat av Allmänna Arvsfonden Assistanstips som ska drivas av Independent Living Institute går ut på att samla in, dokumentera (med text, bild, video eller ritningar) och sprida tips, knep och exempel på hur assistansberättigade och assistenter löser assistanssituationer.  projektledaren är  Nina Muhonen. Susanne Sundberg och Karin Schlyter arbetar också i projektet.