Personlig Assistans tips tackar er som hittills bidragit med värdefulla tips

Vi tackar alla er som hittills bidragit med värdefulla tips till vår webbsida! Att vara personlig assistansanvändare är ovanligt och nyttan av att få en inblick i hur andra använder sin assistans är stor.
Har du också tips att dela med dig av? Eller känner du någon som du tror vill göra det? Det kan vara både stora övergripande delar och små detaljer, allt som underlättar livet med assistans. Du kanske tänker att något är litet och självklart, eftersom det upplevs så av dig, men för någon annan kan det göra stor skillnad. Vi vill väldigt gärna ha dina tips och lösningar här. Ju fler tips vi får in desto större nytta får sidan.

Hur man lämnar tips:

Skicka ett e-mail till susanne@patips.se. Alternativt går det bra att ringa på 072-556 93 76 eller skicka meddelande via Facebook.

Intervjun kan göras via telefon, epost eller hos dig och du väljer hur mycket du vill berätta. Du väljer också hur offentlig du vill vara i text och bild. Vi för en dialog med dig när vi lägger upp tipsen på webbsidan, så att du kan känna dig nöjd med ditt/dina bidrag. Tack än en gång för din värdefulla medverkan.
Nina Muhonen, Projektledare PA -tips