ILI Styrelseledamot Bente Skansgård har gått bort

Bente Skansgård, Oslo, min sedan lång tid tillbaka nära personliga vän och kollega i Independent Living-rörelsen och handikapprörelsen, avled den 14 november, 2013, efter en lång tids sjukdom. Bente kallas för "ULOBAs (Norges kooperativ för personlig assistans) mamma" och hade en avgörande roll i Norges funktionshinderpolitik genom att införa Independent Living och personlig assistans i landet och genom att starta stiftelsen "Stoppa diskrimineringen" för att främja och försvara de medborgerliga rättigheterna för personer med funktionshinder. Bente tjänstgjorde som ordförande i ENIL, det europeiska nätverket för Independent Living och var vida känd i Norge och Europa. Bente var en hård men rättvis kämpe med stark övertygelse och stora diplomatiska färdigheter, en person som brydde sig djupt om andra människor och någon som visste hur man njuter av livet. Hon var en sann vän. Bente var ledarmot i ILIs styrelse sedan starten 1993.
Adolf Ratzka, November 2013