Bente Skansgård, Norway

Biographical Notes / Presentation av talare

 

Utdanning & jobberfaring

Cand. sociol., Universitetet i Oslo, 1980

Forsker på Norges byggforskningsinstitutt, NBI 1981 - 1990

Sida arbeidet jeg frilans med forskningsmidler fra - og Sosial- og helsedepartementet og med undervisning for ulike oppdragsgivere for både funksjonshemmede og ulike fagfolk

Initiativtaker til ULOba - andelslag for brukerstyrt personlig assistanse. Medlem i styret, arbeidsutvalget og rådgiver bl. a. redaktør for ULObas tidsskrift.

 

Publikasjonsliste

Diverse forskningsrapporter fra NBI om organisering av tjenester for funksjonshemmede i kommunene;

Bergh og Skansgård: Personlig assistanse - en løsning for sterkt bevegelseshemmede også i Norge?, Sosialdepartementets utviklingsprogram for omsorgstjenester nr. 13/-90

Bente Skansgård: Brukerstyrt personlig assistanse - erfaringer fra et forsøksprosjekt

Kortversjonen av denne heter: Brukerstyrt personlig assistanse - erfaringer fra et forsøksprosjekt Sosial-
og helsedepartementets (SHD) sammendragsserie nr. 10/-94

Kvinne - eller bare funksjonshemmet?, Friundervisningens forlag, Oslo 1988

Tove Andreassen (red.): Ta kroppen tilbake, Friundervisningens forlag, Oslo 1990

Ellers har jeg bidratt til mange flere andre pubikasjoner

 

Organisasjonserfaring

Tillitsvalgt i Gamle Oslo handikaplag og Rådet for funksjonshemmede i Gamle Oslo

Tidligere tillittsvakt på alle nivåer i Norges Handikapforbund

Fagforeningsleder for Norsk tjenestemannslag, NTL på NBI

Tidligere politiker f. eks. i bydelsutvalget i Gamle Oslo, helse- og sosialkomitéen, tilsynsutvalget for hjemmetjenester

Swedish