Logotyp: Independent Living Institute (Till www.independentliving.org)

Stockholm - världens mest tillgängliga huvudstad år 2010?

Enligt Stockholms stads tillgänglighetsprojekt ska Stockholm bli världens mest tillgängliga huvudstad senast 2010. Vi vill bidra med information om hur långt konkurrensen har kommit.

Wien 2003:
75% av bussarna och 20% av spårvagnarna har låggolv med ramp. Läs mer >>.

 

Låggolvspårvagn med ramp och förhöjd kantsten ger inga nivåskillnader.

Låggolvspårvagn med ramp och förhöjd kantsten ger inga nivåskillnader.

Stockholm i jämförelse:
Låggolvvagnar och plattformer med plant insteg har Tvärbanan och delvis Nockebybanan. Lidingöbanan och Museibanan är fortfarande otillgängliga.

12% (214 av 1800) av bussar har låggolv samt ramp per januari 2004 enligt Göran Ståldal från SL (Goran.Staldal@sl.se).

 

 

London 2000:
100% av taxifordonen rullstolsanpassad. Lagstiftningen - Disability Discrimination Act 1995 - kräver det för hela landet fr o m 2004 01 01.

 

Varenda taxi måste ha ramp.

Varenda taxi måste ha ramp.

Stockholm i jämförelse:
Av över 4 500 taxibilar kan ett 30-tal ta kunder som sitter i sina rullstolar under resan.

 

 

Washington, D.C. 1999:
100% av bussarna har lyftplatta eller ramp, enligt anti-diskrimineringslagen "Americans with Disabilities Act" från 1990.

 

Vanligt förekommande lyftplatta för stadsbussar.

Vanligt förekommande lyftplatta för stadsbussar.
Monticello utanför Washington, D.C.,
President Jefferson’s privata residens från 1770, UNESCO världsarv, har rullstolslyft för att komma in i huset, anpassade toaletter och en busservice med lift för alla besökare inkl de som använder rullstol. Se www.monticello.org/visit/assistance.html

Stockholm i jämförelse:
Drottningholms teater utanför Stockholm från 1776, UNESCO världsarv har trappor och varken ramp eller rullstolslyft eller anpassade toaletter. Se anmälan till Handikappombudsmannen

 

Drottningholmsteaterns entré har tre trappsteg utan ramp eller lyftplatta.

Drottningholmsteaterns entré har tre trappsteg utan ramp eller lyftplatta.

Bilder: Wien - BIZEPS - Zentrum für Selbstbestimmtes Leben | London - London Taxi Tour | Washington - Assistive Technology Journal | Drottningholm - Independent Living Institute.