DRW har lanserat sin handbok för en ömsesidig integration av migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige

”Vägar mot ömsesidig integration” är DRW:s informationshandbok till offentliga aktörer och civilsamhällets organisationer som möter migranter med normbrytande funktionalitet och arbetar med mottagande, etablering och/eller sociala insatser. Handboken ska bidra med verktyg till myndigheter och organisationer för ettarbete med utgångspunkt i funktionshindersperspektivet mot ett tillgängligt mottagande, etablering och en ömsesidig integration av migranter med normbrytande funktionalitet. Denna handbok har sin utgångspunkt i alla människors … Fortsätt läsa DRW har lanserat sin handbok för en ömsesidig integration av migranter med normbrytande funktionalitet i Sverige