Regeringen föreslår utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Regeringen lämnade den 24 augusti 2017 proposition 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet till riksdagen. Det som föreslås är en ändring i diskrimineringslagen (2008:567) som avser bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Ändringen innebär att företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet … Fortsätt läsa "Regeringen föreslår utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet"