Hur påverkar rasdiskriminering migranter med funktionsnedsättning i Sverige?

Mari Siilsalu, jurist på ILI, har i samarbete med Monica Klasén McGrath, journalist och kommunikatör, Funktionsrätt Sverige, analyserat Sveriges efterlevnad av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  Analysen har fokus på strukturell och indirekt diskriminering av migranter med funktionsnedsättning och är en del av civilsamhällets parallellrapport till FN. Nedan är en kortare artikel … Fortsätt läsa ”Hur påverkar rasdiskriminering migranter med funktionsnedsättning i Sverige?”