Workshop till arabiska / Dari talande personer med funktionsnedsättningar.

      November 27-28, 2021 kommer Independent Living Institute (ILI) att genomföra en workshop till arabiska / Dari talande personer med funktionsnedsättningar. Dessa workshops är för att öka egenmakt för flyktingar med funktionshinder i deras mottagande land – Sverige. De ämnen som ska beröras är: -Självbestämmande och fullt deltagande av funktionshindrade flyktingar enligt CRPD … Fortsätt läsa ”Workshop till arabiska / Dari talande personer med funktionsnedsättningar.”