Konferensfilmer om strategiska rättsprocesser

Den 24 och 25 november 2016 höll projektet Lagen som verktyg en konferens och två seminarier om hur civilsamhället genom strategiska rättsprocesser kan motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning och driva på rättsutvecklingen.

Ett urval av filmer från de två dagarna har lagts ut. Videoinläggen är på engelska men textning finns.