Adolf Ratzka – ”Generation change at the Independent Living Institute”

I'm almost 74 years old and have been ILI's director since the organization's start in 1993. Contrary to what you might suspect, my role models have not been Robert Mugabe, Fidel Castro or similar hard-to-remove older gentlemen. For a long time, I have been looking for somebody willing and capable to succeed me as ILI's  director, a position where you are expected to raise money for your own salary. Now, finally, I found the right one: Jamie Bolling.

Adolf Ratzka – ”Dags för generationsskifte på Independent Living Institute”

Nu fyller jag snart 74 år och har varit ILI:s verksamhetsledare sedan begynnelsen anno 1993. Men mina förebilder har inte varit Robert Mugabe, Fidel Castro och liknande långsittande äldre herrar. Länge har jag letat efter någon som vill och kan efterträda mig som verksamhetsledare på ILI, ett jobb där man förväntas skaffa pengar till sin egen lön. Nu, äntligen har jag hittat den rätta: Jamie Bolling.

DEBATT: Gemensam artikel i Dagens juridik

Idag publicerar Dagens juridik en debattartikel om hur skyddet mot diskriminering kan förbättras. Organisationerna bakom debattartikeln är förutom Independent Living Institute även Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, Malmö mot Diskriminering, Lika Unika, RFSL och Funktionsrätt Sverige.

UPPSATS: Rätten till självständighet fundamental i Funktionsrättskonventionen

Csilla Gradwohl har skrivit masteruppsatsen The right to live in the community om artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD eller Funktionsrättskonventionen). Artikel 19 om att ”leva självständigt och att delta i samhället” är independent living-artikeln framför andra.

INTERVJU: ”Individens rättigheter måste stärkas i Sverige”

Intervju med Laura Carlson om diskriminering och juridikens utveckling i Sverige

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2016

Independent Living Institute.  2017.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2016.
Swedish

ÅRSBERÄTTELSE 2016

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet.

Independent Living Institute Annual Report 2016

Independent Living Institute.  2017.  Independent Living Institute Annual Report 2016.
English

ANNUAL REPORT 2016

Independent Living Institute (ILI) works to promote opportunities for disabled people to more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, impact work and project activities.

File attachments: 

Swedish municipality liable for disability discrimination through deficient accessibility in elementary school

English
Linder, Ola.  2017.  Swedish municipality liable for disability discrimination through deficient accessibility in elementary school.

 

Sebastian Häregård, 14, was illegally discriminated against in his school Nästegårdsskolan in Vara municipality, Sweden. The municipality had failed to take measures for accessibility that are required. Deficient ramps and heavy doors which had not been rectified was sufficient to conclude that Sebastian had not been put in a comparable situation to pupils without his impairment.

The Discrimination Ombudsman (DO) sued the municipality for illegal discrimination in the form of deficient accessibility (Discrimination act 2008:567, 1:4 3p.). The Skaraborg District Court judgment was delivered on May 24 2017 (case no T-2447-16), establishing that the municipality is obliged to pay 30 000 SEK to Sebastian as compensation for discrimination. 

Adolf Ratzka wins ULOBA's 2017 Pride Award

Adolf Ratzka awarded ULOBAs 2017 Pride Award

English
Dr. Adolf Ratzka.  2017.  Adolf Ratzka awarded ULOBAs 2017 Pride Award.

Adolf Ratzka winner of  ULOBAs Pride Award in Oslo  2017

Adolf Ratzka wins ULOBA's 2017 Pride Award at the annual ULOBA Pride Parade in Oslo on June 17. ULOBA's general director Vibeke Maröy Melström had this to say about the jury's decision

This year’s winner of the Pride Award has been one of Europe’s leading activists in the fight for equality for disabled people for nearly five centuries.

The award winner defines Independent Living as us having the rights, choices and control over our own lives which others often take for granted.

Pages

Subscribe to Independent Living Institute RSS