Med Lagen som Verktyg

RÄTTSNYHET: Kollektivtrafiken i Örebro stäms för diskriminering

I flera år klagade Sofia på att de automatiska hållplatsutropen på bussarna i Örebro inte fungerade. Till slut tröttnade hon på att inget hände och stämmer nu med stöd av föreningen Med lagen som verktyg den regionala kollektivtrafikmyndigheten och det upphandlade bussbolaget i Örebro tingsrätt. Sofias berättelse Tänk om det en dag skulle vara så … Fortsätt läsa "RÄTTSNYHET: Kollektivtrafiken i Örebro stäms för diskriminering"

SEMINARIUM 22/11: Diskriminering i arbetslivet – vad gör facket?

I det svenska rättssystemet har facket en central roll för att motverka diskriminering i arbetslivet. Hur klarar fackförbunden sin lagstadgade uppgift? Får de som utsätts rätt stöd när det gäller bristande tillgänglighet och diskriminering som har samband med funktionsnedsättning? Hur fungerar rättskedjan och tillgången till rättvisa?

RAPPORT: Strategisk processföring har kommit till Norden

Om konferensen 30 maj 2018 Stiftelsen Independent Living Institute grundades av Adolf Ratzka 1993 och firade i maj 2018 sina 25 första år. Under sista veckan i maj fördes livliga diskussioner om hur diskrimineringen av människor med funktionsnedsättning kan motverkas med juridiska medel. Måndagen och tisdagen 28 och 29 maj ägnades åt en match (matchning, … Fortsätt läsa "RAPPORT: Strategisk processföring har kommit till Norden"

SEMINARIUM: DO:s tillsyn över diskrimineringslagen – fokus aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen innehåller förbud mot att diskriminera på ett antal samhällsområden (2 kapl). Dessutom finns (i 3 kap.) krav på att arbeta förebyggande mot diskriminering med aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildning. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har (enligt 4 kap.) som uppgift att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen efterlevs.

Kalle Könkkölä har lämnat oss

Kalle avled den 11 september 2018 vid 68 års ålder. Han var den mest kända personen med funktionsnedsättning i sitt hemland och har som sådan påverkat nationens inställning till funktionshinderfrågor. Vi som var Kalles vänner vet att han verkligen njöt av livet, älskade musiken, konsten och poesin, bra sällskap, goda samtal, bra skämt och god mat. 

Kalle Könkkölä has left us

Kalle died on September 11, 2018 at the age of 68. 

Independent Living Institute Annual Report 2017

Independent Living Institute.  2018.  Independent Living Institute Annual Report 2017.
English

Annual Report 2017

Independent Living Institute (ILI) works to promote opportunities for disabled people to more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, impact work and project activities.

During 2017 ILI worked through several projects to reach its goals and visions described in this document. All the projects have their own webpage, facebook page and disseminate newsletters.

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2017

Independent Living Institute.  2018.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2017.
Swedish

ÅRSBERÄTTELSE 2017

 

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet. Under 2017 verkade ILI via flera projekt för att uppnå sina mål och visioner som beskrivs i detta dokument. Projekten har alla sin webbsida, facebook page och ger ut nyhetsbrev.

File attachments: 

Privacy and data protection policy for the Independent Living Institute

This is the  Independent Living Institutes' (ILI) privacy and data protection policy that decribes what we do with your personal information on our websites and in our projects.

The main website for ILI is: https://www.independentliving.org/

Our goal is to ensure that all data is: 

  • Fairly and lawfully processed
  • Processed for a lawful purpose
  • Adequate, relevant and not excessive
  • Accurate and up to date
  • Not kept for longer than necessary
  • Secure
  • Not transferred to other countries without adequate protection

ILI is responsible for your personal data , our organisation number is  802017-5090.

English

Integritetspolicy för Independent Living Institute

Detta dokument är Independent Living Institutes (ILI) integritetspolicy som beskriver hur vi arbetar med personuppgifter på våra webbplatser och i våra projekt.

Webbplatsen för ILI är: https://www.independentliving.org/ Vår målsättning är att utföra vår verksamhet på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med de regler för personuppgiftsskydd som dataskyddsförordningen, i fortsättningen GDPR, innehåller.

Ansvarig för hantering av dina personuppgifter enligt GDPR är formellt ILI, org.nr. 802017-5090.

ILI har en gemensam IT-infrastruktur där bara ansvarig personal för varje projekts verksamhet har tillgång till personuppgifter som vi behandlar. ILI vidtar kontinuerligt tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs när de ska bevaras eller att obehöriga personer kommer åt dem.

Swedish

Communication to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities

Swedish Association of the Deaf, Swedish Youth Association of the Deaf and the non-profit association The law as a tool has submitted a communication to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, requesting the Committee to recognise that Sweden has violated the rights of Richa

Comments on Draft to General Comment nr 6

Comments from Independent Living Institute (and The Swedish Disability Rights Federation) on the Draft General Comment nr 6 on article 5 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Equality and non-discrimination.

Adolf Ratzka – ”Generation change at the Independent Living Institute”

I'm almost 74 years old and have been ILI's director since the organization's start in 1993. Contrary to what you might suspect, my role models have not been Robert Mugabe, Fidel Castro or similar hard-to-remove older gentlemen. For a long time, I have been looking for somebody willing and capable to succeed me as ILI's  director, a position where you are expected to raise money for your own salary. Now, finally, I found the right one: Jamie Bolling.

Adolf Ratzka – ”Dags för generationsskifte på Independent Living Institute”

Nu fyller jag snart 74 år och har varit ILI:s verksamhetsledare sedan begynnelsen anno 1993. Men mina förebilder har inte varit Robert Mugabe, Fidel Castro och liknande långsittande äldre herrar. Länge har jag letat efter någon som vill och kan efterträda mig som verksamhetsledare på ILI, ett jobb där man förväntas skaffa pengar till sin egen lön. Nu, äntligen har jag hittat den rätta: Jamie Bolling.

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2016

Independent Living Institute.  2017.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2016.
Swedish

ÅRSBERÄTTELSE 2016

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet.

Independent Living Institute Annual Report 2016

Independent Living Institute.  2017.  Independent Living Institute Annual Report 2016.
English

ANNUAL REPORT 2016

Independent Living Institute (ILI) works to promote opportunities for disabled people to more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, impact work and project activities.

File attachments: 

CASE LAW: Swedish municipality liable for disability discrimination through deficient accessibility in elementary school

English
Linder, Ola.  2017.  CASE LAW: Swedish municipality liable for disability discrimination through deficient accessibility in elementary school.

 

Sebastian Häregård, 14, was illegally discriminated against in his school Nästegårdsskolan in Vara municipality, Sweden. The municipality had failed to take measures for accessibility that are required. Deficient ramps and heavy doors which had not been rectified was sufficient to conclude that Sebastian had not been put in a comparable situation to pupils without his impairment.

The Discrimination Ombudsman (DO) sued the municipality for illegal discrimination in the form of deficient accessibility (Discrimination act 2008:567, 1:4 3p.). The Skaraborg District Court judgment was delivered on May 24 2017 (case no T-2447-16), establishing that the municipality is obliged to pay 30 000 SEK to Sebastian as compensation for discrimination. 

Adolf Ratzka wins ULOBA's 2017 Pride Award

Adolf Ratzka awarded ULOBAs 2017 Pride Award

English
Dr. Adolf Ratzka.  2017.  Adolf Ratzka awarded ULOBAs 2017 Pride Award.

Adolf Ratzka winner of  ULOBAs Pride Award in Oslo  2017

Adolf Ratzka wins ULOBA's 2017 Pride Award at the annual ULOBA Pride Parade in Oslo on June 17. ULOBA's general director Vibeke Maröy Melström had this to say about the jury's decision

This year’s winner of the Pride Award has been one of Europe’s leading activists in the fight for equality for disabled people for nearly five centuries.

The award winner defines Independent Living as us having the rights, choices and control over our own lives which others often take for granted.

CONFERENCE VIDEOS 24-25 NOV 2016: Strategic litigation and human rights enforcement

English
Paul Lappalainen, Erdtman, Emil.  2017.  CONFERENCE VIDEOS 24-25 NOV 2016: Strategic litigation and human rights enforcement.

On 24 and 25 November 2016, the Law as a Tool for Social Change project arranged a conference and two seminars on how civil society, through strategic litigation, can counteract discrimination against people with disabilities and contribute to case law and the changing of legal norms.

Den 5 maj 2017 anordnar ENIL "Saker jag kan göra tack vare Independent Living"

Den 5 maj 2017 anordnar det Europeiska Nätverket för Independent Living, ENIL, arrangemang på temat "Saker jag kan göra tack vare Independent Living". Det är den fjärde European Day for Independent Living som firas runtom i över 20 europeiska länder av Independentliving-organisationer och ENIL medlemmar. Även i Sverige kommer rörelsen delta i ENILs kampanj.

Independent Living Institute söker kommunikatör för ett treårigt projekt – Disabled Refugees Welcome

Arbete med nyanlända med funktionsnedsättningar

Independent Living Institute söker kommunikatör för ett treårigt projekt – Disabled Refugees Welcome. Vi söker en deltidsarbetande person med funktionsnedsättning och egen erfarenhet av att komma till Sverige som flykting eller invandrare.

Start: efter överenskommelse
Tjänstens omfattning: kommunikatör på en 50% tjänst
Arbetsplats: vårt kontor i Farsta Centrum

Independent Living Institute söker en administratör för ett treårigt projekt – Disabled Refugees Welcome.

Arbete med nyanlända med funktionsnedsättningar

Independent Living Institute söker en administratör för ett treårigt projekt – Disabled Refugees Welcome. Vi söker en deltidsarbetande person med funktionsnedsättningar och egen erfarenhet av att komma till Sverige som flykting eller invandrare.

 

Start: efter överenskommelse
Tjänstens omfattning: på en 25% tjänst
Arbetsplats: vårt kontor i Farsta Centrum

Independent Living Institute söker fältarbetare för ett treårigt projekt – Disabled Refugees Welcome

Independent Living Institute söker fältarbetare för ett treårigt projekt – Disabled Refugees Welcome. Vi söker två till tre deltidsarbetande personer med funktionsnedsättningar och egen erfarenhet av att komma till Sverige som flykting eller invandrare.

Start: efter överenskommelse
Tjänsternas omfattning:  fältarbetarna delar på EN 100% tjänst
Arbetsplats: med vårt kontor i Farsta Centrum som bas

The project Disabled Refugees Welcome has been granted funding by The Swedish Inheritance Fund

6 April 2017.  The Swedish Inheritance Fund yesterday approved funding of 8.4 million SEK to the Independent Living Institute  project Disabled Refugees Welcome.

The project Disabled Refugees Welcome will improve the reception of refugees who have disabillities and the coordination of services provided to refugees .

Projektet Disabled Refugees Welcome har beviljats stöd av Arvsfonden

6 april 2017.  Arvsfonden beviljade ILI stöd med drygt 8,4 miljoner kronor vid sammanträdet igår, den 5 april 2017.

Informationsträff den 2 mars Lagen som verktyg

Alla intresserade är välkomna till informationsträff med Lagen som verktyg den 2 mars kl 15-17 i våra lokaler på Storforsplan 36 (plan 10, dörr STIL) i Farsta. Det blir en genomgång av vad som kommer att hända under projektår 2.

Vad betyder diskriminering?

Vad är egentligen diskriminering? På projektsidan lagensomverktyg.se finns nu en snabbintroduktion.

Kungliga slottet i Gamla stan i Stockholm

Swedish
Erdtman, Emil.  2016.  Kungliga slottet i Gamla stan i Stockholm.

Nyligen inföll Sveriges nationaldag och många besökte det Kungliga slottet i Gamla stan i Stockholm, kanske vår allra främsta nationalklenod. Men är alla välkomna?

Förutom svenska medborgare fylls slottet dagligen av tusentals turister som här får en bild av Sverige och då även hur pass tillgängliga landets byggnader är. Kanske får utländska gäster själva uppleva att de inte kan ta sig fram på slottet. För hur tillgängligt är egentligen Kungliga slottet?

Diskriminerar Kungliga slottet människor med funktionsnedsättningar?

Kungliga slottet i Stockholm brister i tillgänglighet trots lagstiftning som klassar brist på tillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättningar

Den nya föreningen Med lagen som verktyg planerar en stämningsansökan mot Kungliga slottet.

Internationella ledarhundsdagen

Idag på den internationella ledarhundsdagen är det premiär för fyra kortfilmer om diskrimineringen av ledarhundsförare i Sverige. Filmerna finns att se på Youtube och ska fungera informativt och opinionsbildande. Vi får se hur svårt det kan vara att fullt ut använda ledarhund i Sverige, men också hur det ser ut i våra grannländer där synskadade som använder ledarhund har diskrimineringsskydd.

Independent Living Institute Annual Report 2015

Independent Living Institute.  2016.  Independent Living Institute Annual Report 2015.
English

ANNUAL REPORT 2015

The Independent Living Institute (ILI) promotes opportunities for people with disabilities for more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, advocacy and projects.

Projects

Personal Assistance Tips

The three-year project, with financial support from the Inheritance Fund (Arvsfonden), started in January 2013 and ended in December 2015, yet its activities will continue and develop further.

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015

Independent Living Institute.  2016.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2015.
Swedish

Independent Living Institute  Årsberättelse 2015

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet.

Projektverksamhet

Assistanstips

Det treåriga projektet Assistanstips, med finansiellt stöd från Allmänna Arvsfonden, påbörjades i januari 2013 och avslutades i december 2015. Verksamheten stannar inte av i och med att projektet formellt är avslutat med Arvsfonden, utan kommer att fortsätta och utvecklas vidare.

Adolf D. Ratzka, PhD, Interviews and Profiles

English
Dr. Adolf Ratzka.  2009.  Adolf D. Ratzka, PhD, Interviews and Profiles.

Photo of Adolf Ratzka

Curriculum Vitae

Interviews and Profiles

2009  Interview with Adolf Ratzka during ENIL's Strasbourg Freedom Drive by Dr. Paul Durke

Adolf Ratzka reflects on the slow progress disabled people have been making during the last decades, the strong powers behind institutionalization, and describes how the Swedish Independent Living Movement introduced direct payments for personal assistance.

Accessible cities consist of barrier-free housing

English
Dr. Adolf Ratzka.  2015.  Accessible cities consist of barrier-free housing.

 

EUROCITIES conference ‘CITIES for ACCESSIBILITY, JOBS and INCLUSION’ Lisbon, June 18 - 19 2015
Dr Adolf Ratzka, Independent Living Institute, Sweden

 

Germany, Corina Zolle - "A lot of people are afraid to leave their protected environments in institutions"

English
Westberg, Kenneth.  2016.  Germany, Corina Zolle - "A lot of people are afraid to leave their protected environments in institutions".

In Germany people must pay for personal assistance themselves, until their income and assets are almost exhausted, unless they have insurance cover.  “You can have a maximum of 2600 Euros in assets and retain from your income each month 800 Euros plus enough money to pay your rent.” says Corina Zolle, who has employed her own personal assistants for 20 years. “Compared with Germany, Sweden is a paradise.” She adds.

Independent Living Institute söker kommunikatör/journalist

Independent Living Institute söker kommunikatör/journalist för sitt nya projekt Med lagen som verktyg

Sista ansökningsdag är den 7 mars 2016

Project funding granted "Using the law" (Med lagen som verktyg)

The Swedish Inheritance Fund approved funding for the three year project  "Using the law"  (Med lagen som verktyg) at it's October 2015 board meeting. Co-applicants are Handikappförbunden HSOApply Human RightsDHRSTIL, och Personskadeförbundet RTP.

ILI har fått stöd för projektet Med lagen som Verktyg

Arvsfonden beviljade på oktobersammanträdet  2015,  ILI stöd med 1 596 000 kronor för projektet Med lagen som Verktyg. Behovet av projektet bygger på en förstudie som stiftelsen tidigare beviljats stöd för. Förstudien visade bl.a. att flera funktionshinderorganisationer saknar den juridiska kompetens som krävs för att kunna hjälpa sina medlemmar med allmänna råd och tips i de fall de utsatts för diskriminering.

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2014

Independent Living Institute.  2015.  Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2014.
Swedish

Independent Living Institute  Årsberättelse 2014

Independent Living Institute (ILI) arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, opinionsbildning och projektverksamhet.

Projektverksamhet

File attachments: 

Independent Living Institute Annual Report 2014

Independent Living Institute.  2015.  Independent Living Institute Annual Report 2014.
English

 Independent Living Institute   Annual Report 2014          

 The Independent Living Institute (ILI) promotes opportunities for people with disabilities to more personal and political power, self-determination, full participation and equality through information, education, advocacy and project activities.

File attachments: 

Föreningen Med lagen som verktyg

För att stärka juridikens ställning bildades 2015 föreningen Med lagen som verktyg. Samma år infördes bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagstiftningen. För att lagstiftningen ska få effekt krävs rättsfall som visar hur lagen ska tolkas och användas. För det krävs att lagen används av individer och därför behövs föreningen.

Die Voraussetzungen zur De-institutionalisierung von Menschen mit Behinderungen

German
Adolf, Dr. Ratzka.  2015.  Die Voraussetzungen zur De-institutionalisierung von Menschen mit Behinderungen.
Persönliche Assistenz ist eine hochqualitative und kostengünstige Alternative zu Wohneinrichtungen und ambulanten Diensten, laut Adolf Ratzka - eine Behauptung, die er mit den über 20-jährigen schwedischen Erfahrungen mit persönlicher Assistenz belegt. Den Hauptwiderstand gegen persönliche Assistenz in Deutschland sieht er in den Eigeninteressen der Wohlfahrtsverbände und dem noch weitverbreiteten medizinischen Bild von Behinderung.

Self-determination through Direct Payments and Personal Assistance cooperatives

English
Adolf, Dr. Ratzka.  2015.  Self-determination through Direct Payments and Personal Assistance cooperatives.
In his keynote address Adolf Ratzka delineates the origins of STIL, the Stockholm Cooperative for Independent Living owned and mainly run by Personal Assistance user themselves providing services to its members. Personal Assistance is here depicted as an example of demand-driven as opposed to supply-driven services which, according to the text's analysis, would explain the differences between these services in terms of quality and cost efficiency.

Nej till åldersbegränsningen av mänskliga rättigheter! Ja till personlig assistans efter behov inte ålder!

Dr. Adolf Ratzka.  2014.  Nej till åldersbegränsningen av mänskliga rättigheter! Ja till personlig assistans efter behov inte ålder!. Socialvetenskaplig tidskrift. 21(3-4):7.
Swedish
Dagens åldersdiskriminering i personlig assistans är ohållbar i längden. Det är bara en tidsfråga tills Sverige dras inför Europadomstolen för detta. Är det inte hög tid för regeringen att tillsätta en utredning som räknar fram assistansersättningens verkliga nettokostnader för samhället med hänsyn till samtliga omfördelningseffekter? Med resultatet som underlag, kan man sedan föreslå ett regelverk för samfinansiering mellan stat, landsting, kommun och hushåll som möjliggör en assistansersättning efter behov, oavsett ålder, diagnos och minimibehov som hjälper oss att leva och åldras med självbestämmande och värdighet.

Pages

Subscribe to Med Lagen som Verktyg