Library

Found 15 results
Filters: First Letter Of Last Name is J  [Clear All Filters]
2010
Johansson, Emma, Dr. Adolf Ratzka, Filipsson Hans.  2010.  Yttrande över ”Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering” (Ds 2010:20). Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige, Independent Living Institute, Marschen för tillgänglighet. PDF icon 20101123STIL_ILI_Marschen_yttrande_bortom_fagert_tal.pdf (144.71 KB)
2005
Ji-young, Kwon.  2005.  Korea: Disabled Hope for Infrastructure for Support.
The second article in a two-part series examining the problems of disabled people in Korea and possible solutions. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs7/ji-young2005019.html
2004
Berg, Susanne, Jahanmahan Farhad.  2004.  ”Att göra väl eller välgörenhetsskrammel”. 2004-04, är ett radioprogram om insamlingars vara eller inte vara. Vem gagnar de egentligen?
1997 startar insamlingarna till kronprinsessan Viktorias fond. De donerade pengarna ska gå till att ge funktionshindrade en meningsfull fritid. Fonden blir droppen som får bägaren att rinna över för Förbundet Unga Rörelsehindrade och något år senare startar de själva Stackars Viktoria-fonden i ett motdrag. Välgörenhet är av ondo anser de. Men inom handikapprörelsen finns också andra åsikter. Lyssna-MP3 (27 minuter, 25,3 MB). Programmet i text. Deltagare: Jonas Franksson, Agneta Mbyamba, Veronica Svensk. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/insamlingar2002.mp3 och www.independentliving.org/radio/insamlingar2002.html.
Berg, Susanne, Jahanmahan Farhad.  2004.  ”Partnerskap – det är snyggt, men svårt” är ett radioprogram om möjligheter och svårigheter i biståndsarbete.
Sverige ger mindre än en procent av bruttonationalprodukten i internationellt bistånd. En del av detta kanaliseras genom den svenska folkrörelsen. Aktiva handikapporganisationer bedriver biståndsprojekt via SHIA, Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening. Lyssna-MP3 (28:57, 27,2 MB). Programmet i text. Deltagare: Malin Ekman Aldén, Stefan Sundquist, Annika Åkerberg. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/bistand2003.mp3 och www.independentliving.org/radio/bistand2003.html.
Berg, Susanne, Jahanmahan Farhad.  2004.  "Tillgänglighet! Nu!" - ett radioprogram om Marschen för tillgänglighet och personer med funktionshinders kamp mot diskriminering.
Den tjugoförsta augusti 2004 marscherar personer med funktionshinder för andra året i rad genom centrala Stockholm. Från Wennergren Center marscherar de genom Stockholm, fram till Mynttorget och Riksdagen. Kravet är lagstiftning som förbjuder diskriminering genom otillgänglighet. "Tillgänglighet! Nu!" - ett program om Marschen för tillgänglighet och personer med funktionshinders kamp mot diskriminering. 2004. Lyssna-MP3 (26:35 minuter, 24,9 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (8,75 MB). Programmet i text. Deltagare: Marschdeltagare och arrangörer. Musik: Joel Granström och Synliga. Intervjuer och resesearch: Farhad Jahanmahan och Susanne Berg. Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/marschenfortillganglighet2004.mp3, www.independentliving.org/radio/marschenfortillganglighet2004.ram, www.independentliving.org/radio/marschenfortillganglighet2004.rm och www.independentliving.org/radio/marschenfortillganglighet2004.html.
Berg, Susanne, Jahanmahan Farhad.  2004.  ”Vad sysslar du med?” är ett radioprogram om arbetsmarknaden för unga med funktionshinder och lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet
Vad man sysslar med, vilket arbete man har är av mycket stor betydelse i vårt samhälle. Arbetet är en stor del av den personliga identiteten; en del som inte enbart har betydelse för individens ekonomiska situation men också för hur sociala relationer inleds, formas och utvecklas. Tillgången till arbetsmarknaden är alltså en nyckelfråga för svenskarna. Vi fokuserar i det här programmet på ungdomar med funktionshinder och hur deras entré i arbetslivet ser ut. Lyssna-MP3 (26:57 minuter, 25,3 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (8,9 MB). Programmet i text. Deltagare:Pontus Degsell, Fredrik Larsson, Torbjörn Andersson (Handikappombudsmannen), Christina Järnstedt (LO) och Hanna Sejlitz. Intervjuer och research: Farhad Jahanmahan och Susanne Berg.
1998
Iglesias, M, Gil G, Joneken A, Mickler B, Knudsen J S.  1998.  Violence and Disabled Women.
The report describes the situation of women with disabilities who are abused, analyzes various types of violence, describes general policies combatting violence against women with disabilities in Denmark, Germany, Sweden and Spain, and offers policy recommendations. It was carried out under the METIS project, European Unión DAPHNE initiativ. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs1/iglesiasetal1998.html (In English) and and www.independentliving.org/docs1/iglesiasetal1998sp.html (In Spanish).
1996
Jagau, K.  1996.  Zur Pflegeversicherung.
Lange Jahre war eine Pflegeversicherung ein umkämpftes, ein strittiges Thema. Unbenommen war von allen Seiten immer zu hören, daß es nötig sei, das Pflegefallrisiko abzusichern. (In German.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/zurpfleg.html
1995
Jürgens, Andreas.  1995.  Long-term Care Insurance' and Its Impact on the Population.
For many people with disabilities, the term "Long-Term Care Insurance" suggests that self-determination is in jeopardy. Experience justifies these anxieties, and reality is much worse. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/paGermany.html
Jagoe, Kathryn.  1995.  Opening universities to students with disabilities: University of Cape Town, South Africa.
The Disability Unit at the University of Cape Town, South Africa. aims to 'mainstream' rather than follow the 'welfare model' and to dismantle the many barriers that inhibit students and staff who have disabilities or chronic illnesses, from participating equally and fully in all aspects of the University. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/UCapeTown95.html