Library

Found 107 results
Filters: Author is Dr. Adolf Ratzka  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
Dr. Adolf Ratzka.  1992.  Towards an operational definition of Personal Assistance.
"Personal" assistance means that users exercise the maximum control over how services are organised and custom-design their services according to their individual needs, capabilities, life circumstances and aspirations.
U
Dr. Adolf Ratzka.  2002.  User control over services as a precondition for self-determination.
Plenary presentation at Danish EU Presidency Seminar on "Quality of Life and Quality in Services for People with Disabilities," Copenhagen, October 31-November 1, 2002. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ar200210.html
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  The user cooperative model in personal assistance: The example of STIL, the Stockholm Cooperative for Independent Living.
Origins and description of the first European personal assistance user cooperative, the STIL (Stockholm Cooperative for Independent Living) project as of 1993 which served as model for the Swedish Personal Assistance Reform of 1994 by STIL's founder. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/ratzka199301.html.
V
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Vad kommer LSS innebära för STIL och andra initiativ?
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#vad (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2008.  Vem sparar i LSS-kommitténs förslag?
Internet publication URL:http://www.independentliving.org/ratzka20081001
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Vi behöver alternativ till färdtjänsten!.
STIL-modellen som visade sig så framgångsrik på personlig assistans-området kan med fördel användas även på andra områden som t ex individuella resor. Artikeln publicerades i DN i mars 1993. Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/ar199303.html (In Swedish.)
Y
Johansson, Emma, Dr. Adolf Ratzka, Filipsson Hans.  2010.  Yttrande över ”Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering” (Ds 2010:20). Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige, Independent Living Institute, Marschen för tillgänglighet. PDF icon 20101123STIL_ILI_Marschen_yttrande_bortom_fagert_tal.pdf (144.71 KB)

Pages