Library

Found 756 results
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Den svarta tisdagen, 17 juni 2003.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/ratzka20030618.html (In Swedish).
Dr. Adolf Ratzka.  2009.  Report from Independent Living seminar in Stockholm 2009: Networks on Personal Assistance and Public Transport Access.
Dr. Adolf Ratzka.  1990.  STIL mot hemtjänststalinisterna.
Hur skulle det se ut om kommunen hade monopol på finansieringen, produktionen och fördelningen av bröd? Artikeln illustrerar det tredubbla kommunala monopolet på hemtjänstområde. Artikeln publicerades i DN. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar199008.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2012.  Personal Assistance: Key to Independent Living as illustrated by the Swedish Personal Assistance Act.
United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner, Europe Regional Office convened a meeting in Brussels on May 7 2012 "CRPD and EU Structural Funds: The way ahead for Independent Living" to raise awareness about the violation of CRPD Article 19 "Living independently and being included in the community" by using EU Structural Funds for the construction and maintenance of residential institutions. The paper shows how demand-driven direct payments for Personal Assistance services, not only achieve far superior quality of services than residential institutions resulting in higher quality of life for service users at lower costs but also affect a country's economy more favorably. Thus, violating Article 19 of the CRPD is not only illegal but also wasteful in terms of human and monetary capital.
Dr. Adolf Ratzka.  1996.  Schweden: Betreuung oder Selbstbestimmung - zur Lage von Menschen mit Behinderungen.
Schweden mit seinen 8,5 Millionen Einwohnern erfreut sich des Rufs eines fortschrittlichen Sozialstaats, in dem Menschen mit Behinderungen unter besseren Lebensbedingungen als in den meisten anderen Ländern leben. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ratzka96a.html (in German)
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  I kläm mellan laissez faire och den sociala ingenjörskonsten.
Skillnaderna mellan hemtjänst och personlig assistans - en diskussion med en granskning av de olika socialpolitiska instrument som finns på vårt område. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/i_klam.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2005.  Independent Living émancipe les personnes en situation de handicap.
Development Outreach. World Bank. Juillet 2005. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs7/ratzka200507f.html
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Independent Living in Sweden.
Account of the emergence of the Independent Living movement in Sweden, the social policy climate at the time, its struggles, achievements and challenges from the perspective of the person who introduced the independent living concept to Sweden. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/ratzka200302b.html. In the forthcoming English version of: Alonso, J. Vidal Garcia. 2003. "El Movimiento de Vida Independiente, Experiencias Internacionales." ("The Independent Living Movement: International Experiences.") Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/alonso2003.pdf (In Spanish, PDF, 1.46 MB).
Dr. Adolf Ratzka.  1996.  STIL, the Stockholm Cooperative for Independent Living.
Adolf Ratzka who imported the Independent Living Movement to Sweden provides his view of the origins of STIL, the Stockholm Cooperative for Independent Living, social policy in Sweden in the 1980's and how a change was needed, from the professionally run service culture to self-determination of equal citizens. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/ratzka199605.html
Dr. Adolf Ratzka.  2014.  Nej till åldersbegränsningen av mänskliga rättigheter! Ja till personlig assistans efter behov inte ålder!. Socialvetenskaplig tidskrift. 21(3-4):7.
Människor som förvärvar sitt funktionshinder efter 65 år missgynnas i jämförelse med de som får en funktionsnedsättning i yngre år: enligt den nuvarande lagen om assistansersättning (LSS) kan de inte få assistansersättning som skulle förbättra deras livskvaliet enligt Adolf Ratzka, verksamhetsledare för Independent Living Institute. Personlig assistans är så mycket billigare per timme än kommunal hemtjänst och andra kommunala insatser och samtidigt så mycket effektivare, hävdar debattartikelns författare, att man borde räkna på de samhällsekonomiska effekterna av att utöka rätten till assistansersättning till alla människor med assistansbehov oavsett ålder eller personkrets.Artikeln publicerades först i Social Vetenskaplig Tidskrift Årgång 21, Nummer 3-4, 2014
PDF icon Nej till åldersbegränsningen av mänskliga rättigheter (124.24 KB)
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  Försök med kontantstöd för Personlig Assistans i Slovakien.
I 1997 vann Institutet för Independent Living ett kontrakt för projekt i Slovakiska Republiken inom EU:s PHARE- program för personlig assistans i brukarregi med kontantstöd och för uppbyggnaden av ett integrerat allmänt taxisystem, som tar alla kunder oavsett om de har rörelsehinder och använder rullstol eller ej, med subventioner för kunder med funktionshinder. Artikeln diskuterar de möjligheter och hinder som brukarinitierade och brukarstyrda lösningar möter i post-kommunistiska samhällen. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/slovakiasv.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2008.  Från patient till kund - anförande vid konferensen Fritt val av hjälpmedel Stockholm 30 maj 2008.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/ratzkafrittval (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  The user cooperative model in personal assistance: The example of STIL, the Stockholm Cooperative for Independent Living.
Origins and description of the first European personal assistance user cooperative, the STIL (Stockholm Cooperative for Independent Living) project as of 1993 which served as model for the Swedish Personal Assistance Reform of 1994 by STIL's founder. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/ratzka199301.html.
Dr. Adolf Ratzka.  1995.  Supporting families in keeping disabled family members at home: Swedish policy instruments.
In Sweden, a disabled family member is likely to represent a burden on the family. Yet the argument can be made that policy instruments, such as those available in Sweden, lessen the impact of a disability on the family and the community. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/InstitutionsCostaRica.html
Dr. Adolf Ratzka.  1994.  A brief survey of studies on costs and benefits of non-handicapping environments.
Presentation at the International Congress on Accessibility in Rio de Janeiro, Brazil, June 1994. Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibrio94access.html
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Selbstbestimmte Mobilität für Menschen mit Behinderung in Schweden?"
Rollstuhlgerechter öffentlicher Fern- und Nahverkehr und Taxidienste statt Sonderlösungen und Sonderfahrdienste sind für die Selbstbestimmung vieler Körperbehinderten im Alltag unumgänglich. Leider sind diese Voraussetzungen in Schweden nicht erfüllt. Ein kürzlich erfolgreich durchgeführtes Versuchsprojekt mit barrierenfreien Taxidroschken im regulären Taxiverkehr konnte wegen des Widerstands der Sonderfahrdienste und der politischen Majorität im Landkreis nicht weitergeführt werden. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/ratzka200311.html. (In German.)
Dr. Adolf Ratzka.  2001.  Pressmeddelande 2001-09-17, Taxi för alla - rärlighet åt personer med omfattande funktionshinder.
Internet publication URL: www.independentliving.org/taxi/taxi010917.html (in Swedish).
Dr. Adolf Ratzka.  1989.  Personal Assistance: The key to Independent Living.
Keynote address at the conference on personal assistance in Strasbourg, France.
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Vad kommer LSS innebära för STIL och andra initiativ?
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#vad (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka, Larsson Anna.  1993.  Peer Support - En sjöman ber inte om medvind - han lär sig segla.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/peersupport.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1990.  Gustav Möller (s) och STIL.
STIL-modellen - maximalt självbestämmande men offentlig finansiering - knyter an till gammal socialdemokratisk tradition. Gustav Möller var svensk socialminister på 40-talet och förordnade den s k kontantlinjen. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar1990a.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1995.  Supporting families in keeping disabled family members at home: Swedish policy instruments.
Dr. Adolf Ratzka.  1997.  Independent Living and Our Organizations.
Internet publication URL: www.independentliving.org/toolsforpower/tools7gr.html (In Greek).
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Funktionshindrade protesterar, Dagens Nyheter 2003-06-15 (PDF, 357 KB).
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/dn20030615.pdf (PDF, 357 KB). (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka, Elmén Bengt.  1986.  Från redaktionen -"Stiletten" nr. 5/86, november 1986.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar198611.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  2004.  Een model voor een nationale politiek inzake persoonlijke assistentie.".
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/ratzka200410a-nl.html
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  The prerequisites for de-institutionalization.
Paper presented at the European Congress on Independent Living, Tenerife April 24-26, 2003. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/ratzka200304.html.
Dr. Adolf Ratzka.  1984.  Costs and Benefits of Accessible Environments: A Case Study.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibsthlm4.html
Dr. Adolf Ratzka.  2003.  Kompromissförslag för rullstolstaxi, Till Stockholms läns landstingsfullmäktige.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/ratzka20031005.html (In Swedish).  
Dr. Adolf Ratzka.  1998.  Independent Living in der Slowakei.".
1997 wann das Institut für Independent Living Projektverträge in der Slovakischen Republik im Rahmen des EU PHARE Programms für die Einführung eines Models für Persönliche Assistenz mit Bargeldleistungen an die Assistenznehmer sowie eines Models für ein rollstuhlgerechtes, der Öffentlichkeit zugängliches, Taxisystem mit Subventionierung der behinderten Reisenden. Der Artikel diskutiert die besonderen Schwierigkeiten und Möglichkeiten von benutzer-initierten und benutzer-betriebenen Lösungen in post-kommunistischen Gesellschaften. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/slovakiade.html (In German.)
Dr. Adolf Ratzka.  2012.  The Independent Living movement paved the way: Origins of personal assistance in Sweden. Perspectives on personal assistance.
Dr. Adolf Ratzka.  2008.  Vem sparar i LSS-kommitténs förslag?
Internet publication URL:http://www.independentliving.org/ratzka20081001
Dr. Adolf Ratzka.  1996.  Introduction to direct payments for personal assistance.
For persons with extensive disabilities there are two key requirements: personal assistance and accessibility in the built environment including accessible housing. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/directpay.html
Dr. Adolf Ratzka.  1994.  Independent Living and the family: The context of Costa Rica and Sweden.".
In the context of the family, Independent Living implies participation in all areas of human life, especially loving relationships, sexuality and parenthood. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/FamilyCRSweden.html
Dr. Adolf Ratzka.  2004.  The Swedish Personal Assistance Act of 1994.
Adolf Ratzka (Director of the Independent Living Institute), personal assistance and ventilator user for over 40 years, describes the features of the Swedish Personal Assistance Act of 1994 using his personal example as an illustration for the possibilities the policy opens up for people with extensive disabilities. Keynote address, Japanese Ventilator Users’ Network Symposium, Tokyo, 2004-06-23. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/ratzka20040623.html. Japanese version (PDF, 209 KB), Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/ratzka20040623-japanese.pdf.
Dr. Adolf Ratzka.  2002.  IT and disabled people's employment: opportunities and limits, The example of the Independent Living Institute.
Ratzka, Director, Independent Living Institute, describes some of the features of the Institute's Website and shows some of the possibilities offered by the internet to individuals with disabilities and their organizations. Pointing out the qualifications that working in this environment requires he concludes that IT cannot materially improve disabled people's employment situation as long as they do not have equal access to education, housing and transportation services. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ratzka20020201.html
Dr. Adolf Ratzka.  1988.  Aufstand der Betreuten - Selbstrespekt als Richtschnur.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ratzka88a.html (in German.)
Dr. Adolf Ratzka.  2009.  Interview with Kalle Könkkölä November 2008.
Internet publication URL: https://www.independentliving.org/kalle_konkkola200811
PDF icon kalle_konkkola200811.pdf (31.76 KB)
Dr. Adolf Ratzka.  1993.  Moderna tider.
Ledare ur STILETTEN Nr. 1 1993. I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#11 (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1986.  Den lilla skillnaden - Apropå vår omslagsbild.
Från "Stiletten" nr. 4/86, oktober 1986. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar198610.html (In Swedish.)
Rehabilitation Services Administration (RSA).  1998.  Resolution om Personlig assistans.
Antagen av deltagarna på International Personal Assistance Services Symposium, sponsrat av World Institute on Disability. Symposiet ägde rum i Oakland, Kalifornien, den 29 september till den 1 oktober 1991. Artikeln är tidigare publicerad i American Rehabilitation Volym 24, nummer 4, Vintern 1998 Personal Assistance Services del 2 av 2. American Rehabilitaion är Rehabilitation Services Administrations (RSA) officiella publikation. Adress: 330 C Street S.W Washington D.C. 20202-2531. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/rsa1998sv.html (In Swedish.)
Rehabilitation Services Administration (RSA).  1998.  Resolutions on Personal Assistance Services.
Passed by Participants of the International Personal Assistance Services Symposium Sponsored by the World Institute on Disability, Convened September 29 to October 1, 1991, Oakland, California. Published in: American Rehabilitation, Volume 24, Number 4, Winter 1998, Personal Assistance Services, Part 2 of 2. American Rehabilitation is the official publication of the Rehabilitation Services Administration (RSA) 330 C Street S.W. Washington D.C. 20202-2531. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/rsa1998.html
Rennerstedt, Kristina.  1998.  Legala aspekter av diskrimineringslagstiftning i Sverige.
Kristina Rennerstedt, av Justitiedepartementet tala om möjligheter och svårigheter i Sverige med diskrimineringslagstiftning som metod för att ge människor med funktionshinder samma möjligheter som andra. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr7.html (In Swedish.)
Rentzsch, Anne.  2005.  När man behöver hjälp så ringer man, är ett program om boendeservice och dess historia i Sverige.
Lyssna-MP3 (22:44 minuter, 21,3 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (14.7 MB). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/nar-man-behover-hjalp.mp3,  (In Swedish.)
Richter, Linda K, Richter William L.  1999.  Ethics Challenges: Health, Safety and Accessibility in International Travel and Tourism.
William L. Richter and Linda K. Richter explore ethical dimensions of accessible travel for people with disabilities, citing trends, issues, and strategies for public administrators to deal with these concerns. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/richter.html
Rickert, Tom.  2003.  Making Access Happen – A guide for advocates and planners – HOW TO PROMOTE AND PLAN ACCESS for DISABLED PERSONS and ELDERS to BUSES, TRAINS, TAXIS and OTHER MODES OF TRANSPORT.
The purpose of this guide is to assist people and agencies around the world to work together to design public transport which is usable by passengers with disabilities. Internet publication URLs: www.independentliving.org/mobility/rickert200302.html and www.independentliving.org/mobility/rickert200302.pdf
Rioux, Marcia.  2001.  Let the World Know - Report of a Seminar on Human Rights and Disability Held at Almåsa Conference Centre, Stockholm, Sweden, November 5-9, 2000.
Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs2/rioux00.html, www.independentliving.org/docs2/rioux00.doc, www.independentliving.org/docs2/rioux00.pdf
Microsoft Office document icon rioux00.doc (572 KB)PDF icon rioux00.pdf (341.38 KB)
Rosen, Fred.  1999.  Is International Travel Accessible for Persons with a Disability?
Fred Rosen outlines travel accessibility policies in 5 countries, including problems and recommendations for improved standards. Includes a list of publications on accessibility in the U.S.A., Canada, Britain, and Australia. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/fredrosen.html
Rosenthal, Eric.  2000.  International human rights protections for institutionalised persons with disabilities: an agenda for international action.
In: "Let the World Know - Report of a Seminar on Human Rights and Disability Held at Almåsa Conference Centre, Stockholm, Sweden, November 5-9, 2000." Pre-paper 4. Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs2/rioux00.html, www.independentliving.org/docs2/rioux00.doc, www.independentliving.org/docs2/rioux00.pdf
Roth, Helga.  1996.  Overview of the Conference "Self-determined Living for Disabled Women in Europe".
A brief review of papers and discussions about Women with Disabilities held during the conference in Munich, 1996. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/WomensConference.html
Rothstein, Bo.  1993.  Den offentliga sektorn och individens självbestämmande.
I: Institutet för Independent Living. 1993. "Hemtjänst i omdaning - möjligheter och decentraliseringens och privatiseringens tid, Dokumentation av STIL-hearing Stockholm 1993." Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stil1993.html#2 (In Swedish.) 
RTP LIV.  2003.  Taxi för kunder - inte för kollin.
RTP LIV. April 2003, s. 14-16. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/rtpliv200304s14-16.html och www.independentliving.org/taxi/rtpliv200304s14-16.pdf (In Swedish).
Rudlof, Peter.  2005.  Selbstbestimmt leben - die Geschichte eines jungen behinderten Mannes aus Österreich.
De-institutionalisierung in Österrreich. Jochen Baumschlager tauschte einen Platz in der 500 Betten Einrichtung gegen eine eigene Wohnung. Lyssna-MP3-svensk (30:56 minuter, 29 MB), Lyssna-MP3-deutsch (28:49 minuter, 27 MB). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager.mp3, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-de.mp3, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-sv.html, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-en.html, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-de.html
Rudlof, Peter.  2005.  To live a self-determined life - The story of a young man with disabilities from Austria.
Preconditions for de-institutionialization in Austria. Jochen Baumschlager’s move from a 500 bed institution to a life in freedom. Lyssna-MP3-svensk (30:56 minuter, 29 MB), Lyssna-MP3-deutsch (28:49 minuter, 27 MB). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager.mp3, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-de.mp3, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-sv.html, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-en.html, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-de.html
Rudlof, Peter.  2005.  Att leva ett självbestämt liv – berättelsen om en ung funktionshindrad man i Österrike.
Att leva ett självbestämt liv - berättelsen om en ung funktionshindrad man i Österrike. Lyssna-MP3-svensk (30:56 minuter, 29 MB), Lyssna-MP3-deutsch (28:49 minuter, 27 MB). Internet publication URLs: www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager.mp3, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-de.mp3, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-sv.html, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-en.html, www.independentliving.org/radio/jochen-baumschlager-de.html
Russell, Marta.  1998.  Beyond Ramps: Disability at the End of the Social Contract.
Book review courtesy Common Courage Press. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/RussellReview.html
Ruzicic, Mima.  2005.  Report from Mima Ruzicic, Novi Sad, Serbia and Montenegro, About the Situation of Personal Assistance Users and Students with Disabilities.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs7/ruzicic200504.html
Rydberg(fp), Birgitta, Bexelius(fp) Birgitta, Wallhager(fp) Maria.  2003.  Överklagande av Stockholms läns landstings beslut 2003-10-07 ang avgiftshöjningar för rullstolstaxi.
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/r-b-w-fp200310.html (In Swedish).
S
Saavedra, Andrea Avaria.  2001.  Discapacidad: Exclusión / Inclusión.
The author, instructor at the Department of Anthropology at Universidad de Chile, proposes a different perspective for analyzing disability issues using the concept of exclusion / inclusion for a multi-dimensional and dynamic understanding of social exclusion. First publisher: Revista Mad. No.5. Septiembre 2001. Ediciones Mad, Universidad de Chile. Inernet publication URL: sociales.uchile.cl/publicaciones/mad/05/paper07.htm. Inernet publication URL: www.independentliving.org/docs7/saavedra200109.html
Samtrans.  2001.  Taxi för alla.
i SamtransNytt juni 2001. Internet publikation URL: www.independentliving.org/docs1/samtr5.html (In Swedish).
Sarbib, Jean-Louis.  2005.  Development OUTREACH, July 2005.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs7/sarbib200507.html
Segalman, Bob.  2000.  Expansion of Telephone Service For Many People With Speech Disabilities.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/segalman.html
Segalman, Bob.  1999.  People with Speech Disabilities Now Have a Telephone Service.
Dial toll free to reach a patient, trained operator who is familiar with many speech patterns and has acute hearing. This operator makes telephone calls for you and repeats your words exactly. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/speechphone.html
Seifu, Michael.  2004.  A View from Ethiopia.
The author, a professional with a disability, reports about some of the difficulties faced by disabled people in Ethiopia. Internet publication URL: www.independentliving.org/column/seifu200402.html
Seifu, Michael.  2004.  International cooperation - but how?
The author, a trained economist with a disability living and working in Ethiopia, describes the experience of disability in the context of a developing country. Internet publication URL: www.independentliving.org/column/seifu200405.html
Shields, Craig V.  1988.  Mäkleri - en kort historik.
Service brokerage has a commitment to a set of values emphasizing the worth and dignity of individuals with disabilites and their right to live in the community. Internet publikation URL: www.independentliving.org/toolsforpower/tools27sv.html (In Swedish.)
Shields, Craig V.  1988.  A brief history of brokerage.
Service brokerage has a commitment to a set of values emphasizing the worth and dignity of individuals with disabilites and their right to live in the community. Internet publication URL: www.independentliving.org/toolsforpower/tools27.html
Silwimba, Felix.  1992.  Possibilities of Independent Living of persons with disabilities in Africa.
Sisco, Patricia.  1992.  Peer counseling: an overview.
Internet publication URL: www.independentliving.org/toolsforpower/tools22.html
Sjögren, Johan.  1999.  Lagstiftning mot Diskriminering - Rapport från seminarium den 29 april 1999 arrangerat av riksdagens nätverk för handikappfrågor.
Mot bakgrund av IL-Sveriges arbete och bemötandeutredningens förslag om grundlagstillägg etc verkar det att vi skall ha lagstiftning mot diskriminering - frågan är bara hur den skall se ut? (In Swedish.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/lagstiftningsem.html
Sjölander, Johan, Börjesson Pelle, Dahl Ulla.  2003.  Hellre ofta än bekvämt.
Insändare till City, 2003-10-07, s. 21 [Sjölander (s), Börjesson (v), och Dahl (mp)]. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/city20031007s21.html och www.independentliving.org/taxi/city20031007s21.pdf (In Swedish).
Smaaland, Jessica.  2007.  Vilken är din typ? - Erfarenheter av assistansanordnare
Internet publikation URL: www.independentliving.org/Erfarenheter-av-assistansanordnare.html och www.independentliving.org/assistanskoll/Erfarenheter-av-assistansanordnare.html
Smith, Eleanor.  1999.  A Call for "Visitability.
Despite improvements in disability access, homes still routinely exclude people with disabilities. Eleanor Smith suggests a different approach to construction and modification. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/smith.html
South African Human Rights Commission.  1997.  Policy Paper from the South African Human Rights Commission 1997 # 5 : Disability.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/sahr1977.html  
Stars of Hope Society, Ramallah, Palestine.  2008.  Workshop on Article 19 in the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities "living independently and being included in the community".
Report on the workshop on Article 19 “Living independently and being included in the community“ of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities held in Ramallah, West Bank, Palestine on October 30, 2008. The organizers were Stars of Hope Society, Ramallah, which is an organization of women with disabilities, and Handicap International.
PDF icon StarsofHopeSociety20081115.pdf (115.64 KB)
Stepanov, Viatcheslav K.  1991.  Built environment for disabled persons in Russia: Needs and problems.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest29.html  
Stephen, Drake, Diane Coleman.  1999.  Fact Sheet on Peter Singer.
Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige.  2003.  STIL skapar kaos i Stockholm city!.
I "Pastillen" nr. 3 juni 2003. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/pastillen200306.html och www.independentliving.org/taxi/pastillen200306.pdf (In Swedish).  
Stiletten.  1987.  Är självbestämmande privatisering? Svar till Aftonbladet
Från Stiletten, Nr. 3 1987. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stilettn387.html (In Swedish.)  
Stockholms läns landstings Landstingsfullmäktige.  2003.  Protokoll § 281, Handlingsplan med förslag till åtgärder för att få färdtjänstbudgeten i balans (förslag 68).
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/stklms-lan20031007.html (In Swedish.)  
Stone, Karen, Dart Jr. Justin.  2001.  Justin Dart, Jr. - A Peek of Insight.
   
Stone, Karen G.  2000.  The Journey from Disability Shame to Disability Pride.
Stone, Karen.  2000.  A Healthy Dissension.
Internet publication URL: www.independentliving.org/column/stone1_00.html
Stone, Karen.  2000.  En nyttig oenighet.
Internet publication URL: www.independentliving.org/column/stone1_00sv.html (In Swedish.)
Stone, Karen G.  1998.  Awakening to Disability - Nothing About Us Without Us.
Book review from Ability Network magazine. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/stonereview.html
Stone, Karen G.  2001.  Ugly.
Sundström, Anders.  2003.  Hårda sparkrav vänter färdtjänsten.
Dagens Nyheter. Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/dn20030614.html och www.independentliving.org/taxi/dn20030614.pdf (In Swedish).
Sveriges Riksdag.  1993.  Lag om införande av LSS, lagen (1993:387) om stöd och service).
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/stillss.html (In Swedish.)
Swedish Parliament.  1993.  Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/englss.html
T
Taylor, Zara Buggs.  1998.  Framställningar av handikapp i populära TV-program.
People with disabilities are often invisible in movies and television shows, however, Zara Buggs Taylor writes about one television show which is changing audience perceptions about people with disabilities. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/taylorsv.html (In Swedish.)
Taylor, Zara Buggs.  1998.  Honest portrayals of disabilities drive popular television show.
People with disabilities are often invisible in movies and television shows, however, Zara Buggs Taylor writes about one television show which is changing audience perceptions about people with disabilities. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/taylor.html
The National Federation of the Blind of North Carolina.  1999.  Introducing Newsline: Access Technology to Newspapers for the Blind and Visually Impaired.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/newsline.html  
The Pan Africa Wheelchair Builders Association (PAWBA) and The Tanzanian Training Centre for Orthopaedic Technologists (TATCOT).  2007.  Report of 4th All Africa Wheelchair Congress, 17TH – 21ST September 2007, Uhuru Hotel, Moshi, Tanzania.
Internet publication URLs: www.independentliving.org/docs7/pawba-tatcot200709.html and www.independentliving.org/docs7/pawba-tatcot200709.pdf  
Thiberg, Sven.  1984.  Research Profiles and Strategies.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibsthlm5.html  
Thorén, Clas.  1991.  The Nordic Committee on Disability: Existing legislation in the Nordic countries.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibbudapest30.html  
Tillander, Erik.  2012.  Working and parenting with personal assistance.
Tillander, Erik.  2012.  Benefit fraud in relation to personal assistance in Sweden.
Tilly, Jane, Wiener Joshua M, Evans Cuellar Alison.  2000.  Consumer-Directed Home and Community Services Programs in Five Countries: Policy Issues for Older People and Government.
This Urban Institute study reviews community services programs in five countries--Austria, France, Germany, the Netherlands, and the US - and shows that direct payments for personal assistance and long term care hold great promise for consumer-directed high quality services. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/urbani2000.html
TOMRIC Agency.  2000.  Why People with Disabilities in Tanzania Deserve Economic Empowerment.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/tomric200008.html
Trägårdh, Lars.  1999.  Bemäktiga individerna - Om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/bemaktiga.html (In Swedish.)

Pages