Library

Found 1 results
Filters: Author is Ericsson, Kent  [Clear All Filters]
1995
Ericsson, Patricia, Ericsson Kent.  1995.  Att äga sin bostad.
Fyra män med begåvningshandikapp köpt sin egen bostad och där deras stöd förmedlas av personliga assistenter. (In Swedish.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs2/ericsson1995.html (In Swedish.)