Library

Found 1 results
Filters: Author is Lindqvist, Bengt  [Clear All Filters]
1998
Lindqvist, Bengt.  1998.  Erfarenheter av lagstiftning internationellt.
Bengt Lindqvist, FN:s speciella rapportör om standardreglerna, inleder Konferensen om Lagstiftning för Mänskliga Rättigheter i Stockholm, Sverige. (In Swedish.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/hr3.html