Library

Found 1 results
Filters: Author is Doe, Tanis  [Clear All Filters]
1998
Doe, Tanis.  1998.  Definitioner av Independent Living (IL) världen över.
En av de primära grundsatserna av IL filosofin är att sociala problem inte stammar från funktionsnedsättningen hos individen utan från samhällets misslyckande i att möta samhällsmedborgarnas behov. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/doe1998.html (In Swedish.)