Library

Found 107 results
Filters: Author is Dr. Adolf Ratzka  [Clear All Filters]
1989
Dr. Adolf Ratzka.  1989.  Personal Assistance: The key to Independent Living.
Keynote address at the conference on personal assistance in Strasbourg, France.
1988
Dr. Adolf Ratzka.  1988.  Aufstand der Betreuten - Selbstrespekt als Richtschnur.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs4/ratzka88a.html (in German.)
1986
Dr. Adolf Ratzka.  1986.  Den lilla skillnaden - Apropå vår omslagsbild.
Från "Stiletten" nr. 4/86, oktober 1986. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar198610.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka, Elmén Bengt.  1986.  Från redaktionen -"Stiletten" nr. 5/86, november 1986.
Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar198611.html (In Swedish.)
Dr. Adolf Ratzka.  1986.  Har samhället råd med oss?
Från "Stiletten" nr. 6/86, december 1986. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar198612.html (In Swedish.)
1984
Dr. Adolf Ratzka.  1984.  Costs and Benefits of Accessible Environments: A Case Study.
Internet publication URL: www.independentliving.org/cib/cibsthlm4.html
1982
Dr. Adolf Ratzka.  1982.  Hemservice - i vems regi?
Artikeln som lanserade begreppen "personlig assistent", "personlig assistans i brukarregi" och föreslog finansiering av personlig assistans genom riksförsäkringsverket. Artikeln publicerades redan redan år 1982 i Svensk Handikapptidskrift. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar1982.html (In Swedish.)

Pages