Library

Found 1 results
Filters: Author is Stockholms läns landstings Landstingsfullmäktige  [Clear All Filters]
2003
Stockholms läns landstings Landstingsfullmäktige.  2003.  Protokoll § 281, Handlingsplan med förslag till åtgärder för att få färdtjänstbudgeten i balans (förslag 68).
Internet publikation URL: www.independentliving.org/taxi/stklms-lan20031007.html (In Swedish.)