Library

Found 3 results
Filters: First Letter Of Title is T and Author is Dr. Adolf Ratzka  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
Dr. Adolf Ratzka.  1992.  Towards an operational definition of Personal Assistance.
"Personal" assistance means that users exercise the maximum control over how services are organised and custom-design their services according to their individual needs, capabilities, life circumstances and aspirations.
Dr. Adolf Ratzka.  1992.  Tools for Power: A Resource Kit for Independent Living.
The aim of the "Resource Kit" is threefold: (1) to empower disabled individuals and organizations of disabled persons, (2) to serve as a handbook for professionals, and (3) to aid NGO's in their disability work. It was a project of the Independent Living Committee of Disabled Peoples' International.
Dr. Adolf Ratzka.  1999.  Taxi för alla: Förslag till pilotprojekt.
För allmänheten utgör taxin ett viktigt komplement till de kollektiva färdmedlen buss, pendeltåg, spårvagn eller tunnelbana. För människor med funktionshinder gäller det i ännu högre grad. Vi vill visa att enkla och eleganta lösningar kan förbättra även vår rörlighet i stadstrafiken. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/taxiSv.html (In Swedish.)