Library

Found 3 results
Filters: First Letter Of Title is T and Author is Dr. Adolf Ratzka  [Clear All Filters]
1999
Dr. Adolf Ratzka.  1999.  Taxi för alla: Förslag till pilotprojekt.
För allmänheten utgör taxin ett viktigt komplement till de kollektiva färdmedlen buss, pendeltåg, spårvagn eller tunnelbana. För människor med funktionshinder gäller det i ännu högre grad. Vi vill visa att enkla och eleganta lösningar kan förbättra även vår rörlighet i stadstrafiken. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs5/taxiSv.html (In Swedish.)
1992
Dr. Adolf Ratzka.  1992.  Tools for Power: A Resource Kit for Independent Living.
The aim of the "Resource Kit" is threefold: (1) to empower disabled individuals and organizations of disabled persons, (2) to serve as a handbook for professionals, and (3) to aid NGO's in their disability work. It was a project of the Independent Living Committee of Disabled Peoples' International.
Dr. Adolf Ratzka.  1992.  Towards an operational definition of Personal Assistance.
"Personal" assistance means that users exercise the maximum control over how services are organised and custom-design their services according to their individual needs, capabilities, life circumstances and aspirations.