Library

Found 3 results
Filters: First Letter Of Title is H and Author is Dr. Adolf Ratzka  [Clear All Filters]
1999
Dr. Adolf Ratzka.  1999.  A história da sociedade inclusiva na Europa.
Ratzka, Adolf. 1999-11. "A história da sociedade inclusiva na Europa." (In Portuguese.) Internet publication URL: www.independentliving.org/docs6/ratzka199911.html
1986
Dr. Adolf Ratzka.  1986.  Har samhället råd med oss?
Från "Stiletten" nr. 6/86, december 1986. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar198612.html (In Swedish.)
1982
Dr. Adolf Ratzka.  1982.  Hemservice - i vems regi?
Artikeln som lanserade begreppen "personlig assistent", "personlig assistans i brukarregi" och föreslog finansiering av personlig assistans genom riksförsäkringsverket. Artikeln publicerades redan redan år 1982 i Svensk Handikapptidskrift. Internet publication URL: www.independentliving.org/docs3/ar1982.html (In Swedish.)