Library

Found 1 results
Filters: First Letter Of Title is A and Author is Dr. Ratzka Adolf  [Clear All Filters]
2017
Dr. Ratzka Adolf.  2017.  Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till projektet Disabled Refugees Welcome.
 Ansökan till Arvsfonden, inskickad juli 2016. Det finns mindre revideringar och kompletteringar som gjordes senare. Vi har inte översatt denna till engelska än (There is currently no english translation).