Independent Living Institute www.independentliving.org


Utvärderings data - sammanfattning

från Independent Living World Summit, Washington, D.C., 1999Resultat: 1- Filosofi & arbete för rättigheter, Utbildning & ledarskap

Gav den här sessionen dig ett effektivt utbyte med dina kollegor?

Frekvens/procent A. Mycket 17/50% B. Ganska 14/41% C. Lite 3/9% D. Inte alls 0/0% E. Ingen respons 0/0%


2. Filosofi & arbete för rättigheter, Utbildning & ledarskap

Hur viktigt är detta ämne för dig?

Frekvens/procent A. Mycket 27/79% B. Ganska 6/18% C. Lite 1/3% D. Inte alls 0/0% E. Ingen respons 0/0%


3. IL tjänster med fokus på arbete & självständighet

Gav den här sessionen dig ett effektivt utbyte med dina kollegor?

Frekvens/procent A. Mycket 17/50% B. Ganska 10/29% C. Lite 6/18% D. Inte alls 0/0% E. Ingen respons 1/3%


4. IL tjänster med fokus på arbete & självständighet

Hur viktigt var detta ämne för dig?

Frekvens/procent A. Mycket 22/65% B. Ganska 7/21% C. Lite 4/12% D. Inte alls 0/0% E. Ingen respons 1/3%


5. Personlig assistans & kamratstöd (peer counseling)

Gav den här sessionen dig ett effektivt utbyte med dina kollegor?

Frekvens/procent A. Mycket 15/44% B. Ganska 15/44% C. Lite 3/9% D. Inte alls 0/0% E. Ingen respons 1/3%


6. Personlig assistans och kamratstöd (peer counseling)

Hur viktigt är detta ämne för dig?

Frekvens/procent A. Mycket viktigt 26/79% B. Ganska 4/12% C. Lite 2/6% D. Inte alls 0/0% E. Ingen respons 1/3%


7. Independent Living, finansiering och resursutveckling

Gav den här sessionen dig ett effektivt utbyte med dina kollegor?

Frekvens/procent A. Mycket 14/41% B. Ganska 9/26% C lite 6/18% D. Inte alls 1/3% E. Ingen respons 4/12%


8. Independent Living, finansiering och resursutveckling

Hur viktigt var detta ämne för dig?

Frekvens/procent A. Mycket 18/53% B. Lite 9/26% C. Lite 3/9% D. Inte alls 0/0% E. Ingen respons 4/12%


Öppna frågor:

Följande del av mötet var av störst vikt för mig:

Filosofi och arbete för rättigheter - Utbildning och ledarskap, Utbildning och arbete, Personlig assistans

Att möta ledargestalter

(1) Sessionen om utbildning och arbete (2) Finansiering och resursutveckling

Regionala sessioner/workshops, kvinnomötet, nätverkande

IL tjänster och arbete. Nätverka med personer från olika länder.

Workshop om utbyte (MIUSA). Sammanträde om framtida planer.

Plenum om personlig assistans. Eftermiddagsdiskusion om personlig assistans.

Independent Living filosofin och erfarenhetsutbyte med kollegor.

Diskussioner om utbildning med Judy Heumans, en representant från Utbildningsdepartementet torsdag 23 september. Sammanträden om kvinnofrågor på fredag, 24 september. Nätverk och informell diskussion.

Presentation och smågruppsdiskussioner om arbetsfrågor. Arbetslöshet är en mycket viktig fråga för personer med funktionsnedsättning så det var mycket informativt att lära om de olika initiativ för arbete som tagits i de olika länderna. Dessutom frågorna om tillgängliga färdmedel och frågor relaterade till ADA.


Independent Living och resursutveckling

Asiatiska länder kan utveckla Independent Living rörelsen trots att de har begränsade samhällsresurer.

Personlig assistans tjänster & kamratstöd (peer counseling), eftersom det är den viktigaste frågan i mitt hemland och det är viktigt att vi inkluderar personer med omfattande funktionsnedsättning i samhället. Lika möjligheter och fullt deltagande.

Personlig assistans och transport/färdsätt eftersom jag arbetar med brukarstyrd personlig assistans hemma och transport är viktigt för mitt arbete och fritid. Vi drömmer om tillgängliga bussar.

(1) Att möta toppledare från Independent Living rörelsen över hela världen, särskilt USA och Europa där begreppet Independent Living föddes. (2) Att träffa ledare för handikapprörelsen från Sydamerika, Afrika och stillahavsområdet med vilka kommunikationen i vanliga fall är ganska dålig.

Smågrupper.

All information som jag mottog om Independent Living kan användas i mitt hemland.

Smågruppdiskussion. Morgonens sammanfattning av smågruppsdiskussionerna. Tillfällen som gavs att nätverka och lära om andra länder och de utmaningar som de står inför. Att se styrkan i arbetet för rättigheter i de olika länderna.

Personlig assistans

Personliga möten och kontakter med deltagarna under rasterna. Nästa gång kan ni väl reservera den stora salen till dessa möten istället för att hänvisa de till korridoren.

Arbete och oberoende eftersom det är de problem som jag tacklas mest med hemma. Personer utan funktionsnedsättning har inte lätt att få jobb. Då befinner sig personer med funktionsnedsättning i en ännu svårare situation. Men får de utbildning och kurser minskar problemet.

Träffa fler dedikerade och styrkta (empowered) ledare!

Smågruppsdiskussioner om arbete och utbildning, den första fullständiga och intressanta diskussionen.

Arbete för rättigheter

Att höra personers egna erfarenheter från andra länder.

Möjligheten att få lära om vad som händer personer med funktionsnedsättning i andra länder. Lära vad vi delar och hur vi är annorlunda i ekonomi, regering, attityder, vilken service och möjligheter som finns och vad som saknas samt hur dessa tjänster tillämpas. Möjligheten att träffa andra och ha ett socialt utbyte. Översättning saknades under det öppna mötet om personlig assistans.

Workshop av och med Mobility International, möte om Nationella råd om Independent Living och finansiering.

(1) Möjligheten att träffa ledare från andra länder, och lära om deras kultur och frågor.

(2) Informationsutbytet om de olika delarna av rörelsen såsom arbete för rättigheter och personlig assistans och hur man närmar sig dessa frågor i olika länder.

Möta människor som arbetar med IL.

Nätverkandet och särskilt/framförallt utbildningsmötet med Judy och vänner och kvinnomötet. Utbildning måste ses som väsentlig del av IL. Om vi inte börjar som konsumenter kommer inte resultatet att bli lika slående. PTI borde slå sig ihop med Independent Living Centers.


Den minst givande delen av mötet:

Finansiering och resursutveckling

(1) PAS informationsutbyte (2) Underutvecklat land ”som hjälper”

Personlig assistans eftersom i Afrika står familjemedlemmarna för detta.

Tal under måltiderna.

Jag tycker allt var givande.

Plenum om finansiering. Poster sammanträdet.

Mycket intressant.

Finansiering och resursutveckling är ett mycket viktigt ämne men vi kunde inte få fram en rekommendation på hur vi ska underlätta den här delan så att det kan förverkligas världen över.

Teknikuppvisningen och internationella utbytet mellan deltagarna behöver få större utrymme.

Personlig assistans och tjänster och kamratstöd (peer counseling)

Ingenting. Det är alltid inspirerande att träffa personer med funktionsnedsättning från hela världen.

Det är min första internationella konferens så jag har mycket att lära.

Morgonmötet, torsdag 23 september var inte särskilt givande vad gäller begreppet Independent Living.

Jag tycker allt varit givande.

(1) Franska bör inkluderas bland huvudspråken (2) Dagarna var för långa. Det skulle också underlätta att ha ”guidade turer” av lokala Independent Living centers som en del av programmet, inte som ett sista minuten evenemang. (3) Mötet borde ha avslutats på fredag. Independent Living tjänster med fokus på arbete.

Det officiella programmet - framförallt de internationella rapporterna som för det mesta missförstods.

Sociala/rekreations möjligheter saknades. Vänskap och förmågan att ta in och lära ökar om man också spenderar fritid tillsammans med de andra deltagarna. Smågruppsprocesser är också bra. Till nästa konferens skulle jag gladeligen, om ni vill, utveckla detta koncept. (David Smith, North Carolina).

Smågruppsdiskussionen om filosofi - gav mig inga resultat. Jag tycker också att diskussionen om kamratstödjandets utveckling som ett viktigt och grundläggande verktyg i IL. Kanske det är ett ämne för en kommande konferens.

Eftermiddagsmötena skulle varit bättre om de strukturerats bättre. Det verkade som om det var svårt att stoppa en del långrandiga deltagare.

Ingen tillräcklig diskussion vad gäller formen för arbete för rättigheter mellan länder, hur vi hyllar oss själva, disability pride och kultur. Vänder vi oss utåt tillräckligt, till ungdomar och föräldrar, utbildar vi om förväntningar på livet, yrkesutbildar vi? Hur är det med kamratstöd (peer counseling) och olika kampformer (arbete för rättigheter), disability pride, och kultur. Om vi inte fortsätter att nära vår självkänsla och värde, stolthet och kultur och vidarebefordrar detta till våra ungdomar och barn kommer vi och hela rörelsen att dö ut. Våra rättigheter som medborgare att ta del av samhället och vara delaktiga kan inte uppnås om vi inte först tror på oss själva, lär våra barn och varandra att göra det samma. Vi måste också ta tid till nyskapande och firande.

Allt var givande.

Hela mötet var givande. Det enda jag var missnöjd med var att mötet inte presenterades på ett sätt så att media nappade på det. det här var ett unikt tillfälle, med världens ledande handikappledare samlade på en och samma plats - vilket annat möte som helst av denna klass skulle ha fått täckning i media. De frågor som mötet/konferensen tog upp till diskussion behöver få spridning och förståelse i övriga samhället, utanför våran rörelse. Jag vill verkligen understryka vikten av en mediablitz inför nästa konferens av detta slag.

Ingenting - allt var fantastiskt! Det fick mig att uppskatta vad vi har...

Summit innehåll