Independent Living Institute www.independentliving.org


Arbetsgrupps rekommendationer

från Independent Living World Summit, Washington, D.C., 1999  1. Att kvinnor med funktionsnedsättning ska representeras med minst 50% i samtliga beslutsfattande nivåer rörande alla aspekter av handikapprörelsen.

  2. Att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning får tillgång till inkluderande utbildning (det vill säga inte placeras i särskilda klasser på grund av sin funktionsnedsättning) och yrkesutbildning och har tillgång till en fond för internationella stipendiat (som i skrivande stund inte ännu upprättats) som kommer att möjliggöra deras tillträde till vidare utbildning.

  3. Att all kvinnojoursverksamhet och center för misshandlade kvinnor tillsammans med andra kvinnoorganisationer och grupper verkar för att center och jourer är handikappvänliga och erbjuder fullständig tillgång till all verksamhet.

  4. Att alla organisationer som är representerade vid det här mötet tillsammans med Disabled Peoples International (DPI) Women´s comittee verkar för att utveckla och förverkliga ledarskapsträning/utbildning såväl som utbildning för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning om deras rättigheter att INTE bli fysiskt, sexuellt eller psykiskt misshandlade eller utnyttjade.

  5. Att finansiärer som stödjer handikapporganisationer på gräsrotsnivå måste priotera kvinnofrågor såsom kamratstöd (peer counselling) och stöd i sina perspektiv och i sitt arbete.

Summit innehåll